Fack och arbetsgivare i Sverige vill att löner ska bestämmas i förhandlingar mellan parterna, utan att politiker lägger sig i.

De för en försvarsstrid för den svenska modellen, mot de planer på lagstadgade minimilöner som EU-kommissionen driver.

I den striden har LO, TCO och Saco nu drabbats av ett bakslag: Europafacket (ETUC) har med klar majoritet enats bakom ett remissvar till EU-kommissionen som andas optimism kring politiskt bestämda minimilöner.

Europafackets medlemsorganisationer fick rösta om remissvaret fram till midnatt natten mot den gångna lördagen, men Europafacket har dröjt med att meddela resultatet.

Först på måndagen, den 24 februari, kom beskedet att det blev ett tydligt ja till att skicka remissvaret till EU-kommissionen.

83 procent av medlemmarna i Europafacket röstade ja och 16 procent nej, medan 1 procent avstod från att rösta.

Röstsiffrorna speglar att facken i Sverige och Danmark i stort sett är de enda medlemsorganisationerna i Europafacket som principiellt avvisar all politisk inblandning i lönebildningen (vid sidan av facken i Norge och Island, som inte är med i EU).

– I Finland allmängiltigförklaras kollektivavtal. Därför står lagstadgade minimilöner inte i grundläggande motsättning mot deras system, säger Carl-Albert Hjelmborn, chef för de svenska fackens Brysselkontor.

Det utlåtande om minimilöner som Europafacket nu har skickat in till kommissionen är inte ett enkelt ”ja” till minimilön på EU-nivå.

Men Europafacket välkomnar att kommissionen agerar i frågan, och ger sig in i detaljerade resonemang om hur minimilöner bäst ska konstrueras.

Med formuleringar som att EU:s medlemsländer ska ”säkra” och ”garantera” rimliga löner öppnar Europafacket för tvingande lagstiftning, det vill säga ett EU-direktiv eller möjligen en rekommendation.

Det står i skarp kontrast till de svenska fackens och arbetsgivarnas uppfattning att EU inte har laglig rätt att bestämma om löner över huvud taget.

LO, TCO och Saco har tillsammans med facken i Danmark, Norge och Island skickat en skrivelse till EU-kommissionen där de beklagar Europafackets svar. Enligt de nordiska facken skulle ett EU-direktiv om löner vara ”skadligt” för kommissionens egna syfte att skapa bra arbetsvillkor – och undergräva den nordiska modellen med självständiga parter på arbetsmarknaden.

Europafacket är remissinstans i det samråd om minimilöner som kommissionen har inlett med arbetsmarknadens parter.

Den skrivelse som de nordiska facken har skickat räknas däremot inte i den formella beslutsprocessen, och har därför inte samma tyngd som Europafackets remissvar.

Även arbetsgivarnas organisationer i EU-länderna , som samverkar inom BusinessEurope, deltar i samrådet med kommissionen.

De säger nej till planerna på minimilöner.

Ursula van der Leyen, EU-kommissionens ordförande sedan december 2019, har avlagt ett politiskt löfte att lägga fram ett förslag om minimilöner under sina första 100 dagar.