– Hans kritik är kränkande mot våra medlemmar, säger Kommunals sektionsordförande Ingrid Olsson.

Anmälan till Arbetsmiljöverket gjordes av skyddsombud utsedda av Saco-rådet, SSR och Vision.

Detta på grund av dålig arbetsmiljö med kränkningar på kommunledningsförvaltningen.

Kommunal, Lärarförbundet, Vårdförbundet och Lärarnas Riksförbund stöder anmälan.

– Den dåliga arbetsmiljön påverkar ju även våra medlemmar, säger Ingrid Olsson, Kommunals sektionsordförande.

Skånska dagbladet har skrivit om detta och om att facken på måndag samlas till en demonstration utanför kommunhuset när kommunfullmäktige ska sammanträda.

Facken protesterar under parollen ”Allas rätt till en bra arbetsmiljö” som också gäller de besparingar som har gjorts i kommunen.

Stefan Borg går på sin Facebook-sida till hårt angrepp mot facken som han tycker styrs av andra intressen än medborgarnas bästa, och i själva verket är ute efter skattehöjningar när de motsätter sig nödvändiga besparingar.

Han angriper också deras kritik mot dålig arbetsmiljö.

”Att, som facken gör här, grundlöst beskylla kommunledningen för kränkningar, hot och trakasserier, och anmäla kommunen till Arbetsmiljöverket, är ett missbruk av den frihet som intresseorganisationer fått av svenska folket till att förvalta med ansvar. Egentligen är det ett angrepp på folkstyret”, skriver Stefan Borg på sin Fb-sida.

Ingrid Olsson är upprörd över hans angrepp på facken.

– Det är allvarligt om han inte förstår eller accepterar fackens roll att verka för medlemmarnas bästa, säger hon.

Kommunalarbetaren har sökt Stefan Borg för en kommentar.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.