– Folk har blivit utskällda av ledningen inför öppen ridå eller enskilt. Man blir kritiserad för sin arbetsinsats. Man blir påhoppad och till slut blir det för mycket. Vi har väldigt otrygga medlemmar, som inte mår bra av den oron, säger Maria Westlund, huvudskyddsombud för Saco-rådet i kommunen.

Den sociala arbetsmiljön för tjänstemännen på kommunledningsförvaltningen i Hörby kommun är under all kritik. Det anser skyddsombud för sju fackförbund, som nu kräver att en neutral part utreder förhållandena.

– Medlemmar kom till oss och berättade hur de mådde. Att man är rädd att bli av med jobbet, då det är tre personer bara i januari som blivit utköpta. Det skapar en enorm osäkerhet: är det jag som får gå nästa gång, säger Maria Westlund.

Nu har hon, tillsammans med skyddsombud från Akademikerförbundet SRR och Vision, lämnat en så kallad 6 6:a-begäran om åtgärder till kommunstyrelsen som har arbetsmiljöansvaret för förvaltningen.

I skrivelsen talas om ren mobbning av medlemmar, skvaller och förtal av anställda inför andra och kritik av arbetsinsatser.

Det senaste halvåret har minst fem personer blivit utköpta på förvaltningen, men de har inte ersatts.

Inte heller för långtidssjukskrivna sätts några ersättare in, enligt Maria Westlund.

– Man har inte identifierat och prioriterat bland deras arbetsuppgifter. De förväntas bara skötas men ingen vet vem som ska göra det. Det skapar en väldig stress för dem som är kvar, för de ska ju utföra sina egna arbetsuppgifter också.

Sedan valet 2018 styrs Hörby av Sverigedemokraterna i ett valtekniskt samarbete med Moderaterna. Sedan dess har ett antal kommunala chefer självmant slutat, vissa med hänvisning till det politiska styret.

Men i det här fallet handlar det inte om politiken, framhåller Maria Westlund.

– Problemen ligger på tjänstemannanivå, där vi ser att ledningen brister i arbetsmiljöansvaret. 

Anmälan till kommunstyrelsen är även undertecknad av företrädare för Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Vårdförbundet, även om de inte har egna medlemmar på kommunledningsförvaltningen.

– Att gå in i kommunhuset är som värsta begravningsstämningen. Och deras medlemmar märker också av stämningen i kommunhuset även om de inte jobbar på just den avdelningen, säger Maria Westlund.

I dokumentet framhålls att problemen med arbetsbelastning och kränkningar har eskalerat sedan augusti 2019.

Arbetet har sökt kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD). I ett sms hänvisar hon till en skriftlig kommentar på kommunens hemsida.

Även kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd, högsta chef för kommunledningsförvaltningen, hänvisar till kommunens hemsida.

Där står det att: ”Styrande politik har fullt förtroende för kommunledningen.”

I kommentaren framhålls även att det pågår ett organisatoriskt förändringsarbete som kan skapa oro och osäkerhet hos de anställda: ”vilket är normalt under omstruktureringsprojekt.”

Men det förklaringen köper inte Maria Westlund.

– Det är ingenting medlemmarna har nämnt någonsin när de talat med oss. Utan det är det kränkande bemötandet. Och det har ingenting med omorganisationen att göra.