REPLIK. I en debattartikel i Arbetet skriver Roth att det finns ett kvalitetsfall i svensk skola och att det beror på friskolesystemet.

Hennes lösning är att lägga ner friskolor som ägs av aktiebolag. Visst finns det utmaningar inom svensk skola, men att dra hela utbildningssektorn över en kam och tala om ett kvalitetsfall är negativt i överkant.

Särskilt eftersom vi haft en uppåtgående trend i de senaste två PISA-undersökningarna.

Visst finns det många utmaningar, men att svartmåla är knappast konstruktivt, särskilt inte med tanke på det fina arbete som exempelvis många av LR:s egna medlemmar gör varje dag ute i klassrummen. 

När det gäller kritiken mot friskolor vill vi uppmärksamma Roth på att om man skulle lägga ner landets fristående skolor som drivs av aktiebolag skulle väldigt många elever bli utan skola och lärare bli utan jobb.

Många av LR:s medlemmar arbetar i friskolor, så Roth vill alltså lägga ner skolor där förbundets egna medlemmar arbetar.

Aktiebolag är en verksamhetsform som många fristående skolor valt eftersom det ger både bättre kvalitet och aktsamhet om ekonomiska resurser.

Roth är varmt välkommen att besöka någon av våra skolor. Då kommer hon troligen att träffa sina medlemmar, eftersom vi har många från LR i vår verksamhet

Veronica Rörsgård och Jens Eriksson

Fakta från bland annat Svenskt Kvalitetsindex, visar också att fristående skolor har nöjdare medarbetare och föräldrar, levererar bättre kvalitet samt ger god utbildning för varje skattekrona. 

De problem kring likvärdighet som Roth lyfter, har sin bakgrund i ett politiskt misslyckande kring integration i utanförskapsområdena.

Segregation är ett allvarligt samhällsproblem som har många orsaker.

Att säga att segregationen beror på friskoleföretag är att kraftigt förenkla och blunda för alla andra utmaningar som finns i samhället.

Academedia har verksamhet i hela landet. En stor del av våra skolor är yrkesutbildningar där elever får möjlighet till utbildning, när de kanske inte passar in på annat håll.

Vi tar emot elever av olika bakgrund och utmaningar i livet.

Vi har fantastiska lärare som engagerar sig för att ge alla elever god utbildning utifrån elevernas egna förutsättningar.

Roth är varmt välkommen att besöka någon av våra skolor. Då kommer hon troligen att träffa sina medlemmar, eftersom vi har många från LR i vår verksamhet.

Låt oss samarbeta oavsett vilken huvudman vi representerar, så att vi kan leverera utbildning av högsta kvalitet.