I Sverige har vi en unik marknad för utbildning, med vinstdrivande aktiebolag som är offentligt finansierade. Det har man inte någon annanstans i världen. 

Det är därtill en dysfunktionell skolmarknad där skolor ger glädjebetyg på grund av konkurrens. 

Undersökningar visaratt aktiebolagsskolor sätter omotiverade betyg. Det försvårar både för framtida studier och slår ut de elever som faktiskt är duktiga och har fått rättvisa betyg.

De som lockas till aktiebolagsskolorna är barn till välutbildade föräldrar som vill att deras barn ska gå på skolor med hög status. 

Det leder till en kraftig skolsegregation och en förstärkning av den boendesegregation vi länge haft. 

PISA-resultaten 2019 visar också att kunskapsresultaten stigit men att likvärdigheten brister.

Med sållat elevurval kan skolan ha låg lärartäthet på grund av välfungerande elever. Balansgången är att låg lärartäthet ger sämre kunskapsresultat, men högre lärartäthet ger mindre vinst. 

En viktig anledning till att välja färre lärare är vinstaspekten. Lärare är en stor del av skolans budget. Alltså ger det mer vinst om man drar ner på antalet lärare. 

Jag tycker att skattebetalarnas pengar ska komma skolan och eleverna till del, inte delas ut till aktieägare eller användas till att köpa nya skolor utomlands –  inte heller ska de fylla direktörernas egna fickor

Rebecca Roth

Det sänker resultaten och statusen i de kommunala skolorna genom elevsållningen eftersom de kommunala skolorna får de mer krävande och resursslukande eleverna.

Det sägs ofta att inga andra länder i världen har ett skattefinansierat skolsystem som går med vinst. Chile hade det, men man vet bättre nu.

Inget annat land i världen i dag tillåter alltså att skattepengar avsedda för skola hamnar i hos aktieägare. Ändå fortsätter systemet att finnas här.

Nu ska det sägas att det finns undantag, till exempel friskolor som enbart fokuserar på de mest resurskrävande elever. Men det är som sagt undantag.

För mig och majoriteten av Sveriges lärarstudenter är det uppenbart att skolpengssystemet inte gynnar det kompensatoriska uppdraget

 Barn, elever och lärare har blivit en handelsvara, kunder på en marknad. Den fria etableringsrätten har också lett till att oseriösa aktörer etablerat friskolor däribland religiösa friskolor där utbildningens kvalitet kommit på undantag. Offren är våra elever.

Vinst är det viktigaste intresset i en aktiebolagsdriven skola har. Och vinst gör man. 

Skolkoncernen Academedia, som numera finns på börsen, rapporterade i höstas en vinst före skatt på 204 miljoner kronor under det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Det kan jämföras med vinsten på 148 miljoner kronor motsvarande period föregående år. 

Det är talande att Academedias VD Marcus Strömberg ensam har erhållit 62 miljoner sen han fick sitt uppdrag 2009. På 10 år har han alltså kostat den skattefinansierade koncernen 62 miljoner kronor.

En annan kommersiellt framgångsrik aktör är Internationella engelska skolan (IES), som redovisade en vinstökning på 20 procent i senaste rapporten

Samtidigt tjänar de behöriga lärarna på Internationella engelska skolan i genomsnitt cirka 3 000 kronor mindre i månaden än sina kommunala kollegor.

Och nyligen köpte IES ännu en skola i Spanien för 168 miljoner kronor. Academedia har expanderat i bland annat Tyskland. 

Jag tycker att skattebetalarnas pengar ska komma skolan och eleverna till del, inte delas ut till aktieägare eller användas till att köpa nya skolor utomlands –  inte heller ska de fylla direktörernas egna fickor. 

Det är en uppfattning som delas av en majoritet av svenska folket. Även bland borgerliga väljare är de flesta emot att privata ägare fritt kan plocka ut pengar ur skolan. 

En viktig anledning till att välja färre lärare är vinstaspekten. Lärare är en stor del av skolans budget. Alltså ger det mer vinst om man drar ner på antalet lärare

Rebecca Roth

Tidigare övertygade friskoleförespråkare uttrycker nu skepsis mot delar av det svenska marknadsliberala skolsystemet, som Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa nyligen gjort

Skolan misslyckas i dag med sin uppgift som social utjämnare. 

Det sa Per Molander som leder regeringens jämlikhetskommission nyligen i Ekots lördagsintervju. En viktig anledning till det svenska skolmisslyckandet är vårt märkliga friskolesystem.

Tyvärr tror jag liksom Molander inte att vi kan se någon snabb lösning för skolans utmaningar, utan de insatser som krävs är långsiktiga. 

Att vända kvalitetsfallet i svensk skola kommer ta årtionden. Men ett viktigt steg är att montera ned dagens dysfunktionella och perverterade friskolesystem.

Vi i LR Stud vill att det ska vara förbjudet för aktiebolag att bedriva skolverksamhet. Vi ska ha en nationellt likvärdig kunskapsskola, och inget annat. 

Aktörer med vinstintresse hör inte hemma i våra skolor.