19 000 i snitt på en månad. Så många utstationerade arbetstagare jobbade i Sverige förra året. Det handlar om de som kommer till Sverige för att jobba ett tag, oftast i byggbranschen – men inte för en svensk arbetsgivare utan för en arbetsgivare i ett annat EU-land.

Den här gruppen har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff under torsdagen.

Nu ska de utstationerades villkor bli mer lika de villkor som svenska arbetstagare har, enligt ett förslag som regeringen lämnade till de juridiska experterna i lagrådet under torsdagen.

Förslaget går ut på att facken ska få ta till stridsåtgärder för att få till ett kollektivavtal med samma lönenivåer som i svenska kollektivavtal. 

– Det här förslaget är väldigt viktigt för att vi inte ska få lönedumpning i Sverige, säger minister Eva Nordmark till Arbetet. 

I somras kom en statlig utredare med förslag på hur Sverige kan anpassa sig till ett EU-direktiv om utstationering från 2018. Ett direktiv som regeringen har varit med och drivit på.

Dagens förslag ska göra att Sverige lever upp till direktivet. Regeringen har valt att göra som den statliga utredaren ville. 

I dag får facken strida för att de utstationerade ska få minimilönen i kollektivavtalet.

Men om det nya förslaget går igenom får facket ta till stridsåtgärder för samma lön som en svensk anställd.

En fråga som många undrat över i och med de nya reglerna är vad som kan räknas in i definitionen av lika ersättning. När utredningen som är underlag för lagförslaget kom i somras var Byggnads besvikna på hur långt man gått i den här delen. Förbundet vill att svenska regler för resor och traktamente ska gälla i högre utsträckning.

– Vi behöver en upprättelse av den svenska modellen – inte en halvmesyr. Utredningen tar några steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt, sade Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande då.

Byggnads är det fackförbund som påverkas mest av de nya reglerna.

En annan förändring som regeringen föreslår i dag är att utländska arbetsgivare måste anmäla sin arbetskraft till Arbetsmiljöverket.

Myndigheten för nämligen ett register över utstationerad arbetskraft. Med de nya reglerna ska arbetsgivare anmäla från dag ett jämfört med dagens regler där gränsen är arbete längre än fem dagar. Följs inte reglerna ska en ny straffavgift kunna tas ut. 

– Den här luckan har gjort att det finns anledning att anta att det finns ett betydande mörkertal som inte anmäls. Det gör det svårt för våra myndigheter att ha koll på vilka som arbetar i landet, säger Eva Nordmark.