Ett 20-tal byggnadsarbetare stod utanför riksdagshuset på tisdagsmorgonen och delade ut pamfletter.

Fackförbund för byggbranschen i Sverige, Norge och Danmark agerar tillsammans för att driva sina krav gentemot politikerna i Nordiska rådet. 

– Det handlar framför allt om utstationerad arbetskraft som kommer hit. Vi vill att de som kommer från andra länder, framför allt de Baltiska staterna, ska jobba under samma under samma förutsättningar som vi gör, förklarar Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.

Han beskriver en situation där arbetare kommer hit och jobbar för halva lönen och med stora brister i arbetsmiljön.

Varför Nordiska rådet, utstationering ligger ju på EU-nivå?
– Ja, men Nordiska rådet kan vare ett påtryckningsmedel mot EU där man kan ändra lagstiftningen.

De nordiska fackförbunden kräver bland annat ökade resurser till kontrollmyndigheterna, mer samarbete över gränserna och att det inrättas en gemensam nordisk enhet mot arbetslivskriminalitet.

På vilket sätt påverkar ni genom att stå här?
– Vi har foldrar som förklarar hur verkligheten ser ut. Vi ger dem en bild av vad vi som arbetar ute på fältet möts av i vår vardag, säger Tomas Kullberg.