Av Sverige beskrivs det som den bästa plattformen för att skapa social dialog och bättre villkor på en global arbetsmarknad. Fast varken på hemmaplan eller ute i världen har intresset för Global deal vunnit mark bland stater, organisationer och företag.

Åtta svenska företag är i dag anslutna. 2017 valde Telia att ställa sig bakom initiativet, som OECD numera har ansvar för från sitt huvudkontor i Paris.

– Först ansåg vi inte att det var något för oss eftersom vi planerade att bli mer regionala. Men så tittade vi på vår leverantörskedja som är väldigt global, säger Salomon Bekele, rådgivare för Telias vd-kontor.

När Telia anslöt sig till Global deal fick bolaget lämna in en lista på åtaganden som kunde medverka till en bättre social dialog. Dessa åtaganden uppdaterades i januari i år.

På listan stod bland annat att minska antalet leverantörer, som gått från 38 000 till dagens drygt 20 000, liksom att genomföra revisioner inom vissa ämnesområden.

– Vi har drivit frågan om korruption väldigt hårt men vi kan bli bättre på jämställdhet, säger Salomon Bekele.

Tillsammans med utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), TCO:s ordförande Therese Svanström och Sofia Östmark, chef för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union deltog han på onsdagen vid ett seminarium som handlade om Global deals framtid.

Alla paneldeltagare var ense om att det är hög tid för en nystart.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) på seminariet.

Anna Hallberg är ordförande i Global deals styrkommitté tillsammans med generalsekreterarna från ILO och OECD, Guy Ryder och Angel Gurría. 

Hon menar att det är frustrerande att initiativet inte växt mer de senaste åren.

– Vi måste bli ännu tydligare med vad det innebär att bli partner. Det ska vara en kvalitetsmärkning att vara med, säger Anna Hallberg som inte är främmande för tuffare krav och handlingsplaner inom partnerskapet.

Kambodja, som är ett av 20 länder som ingår i Global deal, har de senaste åren kränkt mänskliga rättigheter och frågan har därför lyfts vid flera tillfällen.

Salomon Bekele ser inga problem med tydligare riktlinjer. Men för att initiativet ska vara fortsatt intressant för Telia efterlyser han först och främst mer samarbete.

– Det är viktigt att fler svenska företag går med för då blir det mer värdefullt för oss, säger han.

Global deal

Är Stefan Löfvens initiativ där ambitionen är att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del. Arbetare ska få bättre villkor, företag större vinster och den sociala oron i länder ska minskas.

Vägen dit ska gå genom en utökad social dialog, alltså förhandlingar. Inom ramen för Global deal finns projekt för partssamverkan samt att se till att länder ska skriva under ILO-konventioner.

Nu är 20 länder, 30 fackliga organisationer, 35 företag och arbetsgivarorganisationer samt ytterligare 17 organisationer – däribland ideella grupper och FN-organet ILO – anslutna. 

OECD

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD startades 1960 och har i dag 36 medlemsländer och sitt huvudsäte i Paris. Den fackliga organisationen som jobbar gentemot OECD heter TUAC.

Källor: Regeringen, Global deal, OECD