Förra året anmäldes 70 skyddsombudsstopp, en ökning med 16 stycken jämfört med 2018. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som Arbetet begärt ut.

Skyddsombudsstopp innebär att ett skyddsombud avbryter allt arbete om det finns en ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”.

Förra årets notering är dock inte högre än 2015 då det förekom hela 90 skyddsstopp på arbetsplatser i Sverige.

Mest drabbad under 2019 var elbranschen och äldreomsorgen, med fyra stycken vardera.

Sett till de senaste fem åren har elbranschen överlägset flest skyddsombudsstopp, 26 stycken, vilket kan jämföras med 18 för den öppna äldreomsorgen och 16 för kollektivtrafiken.

Totalt har det rapporterats in 367 skyddsstopp till Arbetsmiljöverket sedan 2015.

Claes Thim är regionalt skyddsombud för Elektrikerförbundet.

Han hävdar att Arbetsmiljöverkets siffror är i underkant, eftersom det bara är de fall då arbetsgivaren inte agerar som rapporteras dit.

– Vi har lagt betydligt fler skyddsstopp, 14 stycken under förra året, samt åtta tillfällen då arbetsgivarna själva valt att ta bort montörerna utan att vi behövt agera, säger han.

Varför är det så många skyddsstopp hos er?
– Jag får ofta höra att det är elektrikerna som är gnälliga, men så är det inte. Vi ställer krav och accepterar inte att arbeta i dålig arbetsmiljö. Vi har medvetet jobbat med arbetsmiljöfrågor, har prioriterat att vara ute på arbetsplatserna och utbildat fler skyddsombud.

Vilka är de vanligaste bristerna som leder till skyddsstopp?
– Det är att det saknas utrymningsvägar och att elanläggningarna har spänningssatta delar som inte ska vara spänningssatta. Det kan också vara felaktiga skyddsräcken eller ställningar som saknar fallskydd.

Vad behöver göras för att förbättra säkerheten?
– Kunskapen bland bygg- och arbetsmiljösamordnarna är jävligt låg. De behöver mer utbildning så att de lär sig vad som gäller. I januari förra året stoppade vi tre arbetsplatser på två dagar när vi gjorde spontanbesök. Det var livsfarliga brister som vi upptäckte av en slump, säger Claes Thim.

Branscher med fem skyddsombudsstopp eller fler, 2015–2019

 • Elinstallationer: 26
 • Öppna sociala insatser för äldre personer: 18
 • Övrig kollektivtrafik: 16
 • Säkerhetsverksamhet: 14
 • Grundskoleutbildning och förskoleklass: 12
 • Verksamheter som utövas av huvudkontor: 11
 • Boende för personer med psykiska funktionshinder: 10
 • Insamling av icke-farligt avfall: 10
 • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre: 10
 • Linjebussverksamhet: 9
 • Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster: 9
 • Byggande av bostadshus och andra byggnader: 8
 • Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder: 8
 • Polisverksamhet: 6
 • Specialiserad sluten somatisk sjukvård på sjukhus: 6
 • Annan landtransport av passagerare: 5
 • Måleriarbeten: 5
 • Verksamhet i religiösa samfund: 5

Källa: Arbetsmiljöverket