– Det är tyvärr en bild jag känner igen, säger Pernilla Niia, regionchef på Arbetsmiljöverket i Västsverige, om att hot och våld ligger bakom en stor andel skyddsombudsstopp.

Hon konstaterar att mönstret går igen även i anmälda olyckor och tillbud.

Omsorgen utsatt för hot och våld

Arbetsmiljö

– Det har gjort att vi har en planerad tillsyn sedan förra året med fokus på hot- och våldsfrågor. Fler arbetsgivare behöver jobba bättre med att förebygga detta. Det finns saker att göra, arbetsgivaren behöver verkligen inte stå handfallen. Man ska titta på var riskerna finns och hur man kan minska dem.

Inom omsorgen, där problematiken är återkommande, måste man samtidigt förhålla sig till brukarnas rätt till insatser.

– Tyvärr upplever vi att många arbetsgivare uppfattar att socialtjänstlagen och LSS står över arbetsmiljölagen. Vi vill verkligen trycka på att så är det inte, det är lagstiftaren tydlig med, säger Pernilla Niia.

Hot och våld i arbetet har ökat över tid

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Hon menar alltså att brukarnas rättigheter inte väger tyngre än de anställdas rätt att vara trygga.

– Man behöver hitta en balans där brukaren får det den har rätt till och personalen har en god arbetsmiljö. 

Att få av skyddsombudens stopp leder till att även Arbetsmiljöverket lägger förbud mot arbetet tror hon beror främst på att stoppen startar dialoger mellan skyddsombuden och arbetsgivarna, så att de löser problemen.