Under 2019 var det 48 mammor, pappor, döttrar eller söner som inte kom hem efter sitt arbetspass. Under 2018 var det hela 58 stycken. 

Anläggningsarbetaren Thomas Ekenstein jobbade med att lägga rör i en fem meter djup schaktgrop.

Schaktet skulle grävas som en slänt eller också skulle en schaktsläde användas som skydd. 

Vid olyckan var det inte så. Väggarna var helt vertikala och den 19 februari släppte en av dem. Thomas blev begravd under rasmassorna. Hemma fanns hans fru och tre barn som aldrig mer fick se Thomas i livet. 

Under december månad kom domen och arbetsgivaren frikändes från brott mot arbetsmiljölagen. Tingsrätten anser att vd:n hade sett till att nödvändig skyddsutrustning fanns på plats och att arbetsledaren varit med på de möten där det påtalats att den ska användas. 

Men en pappa kom inte hem. Och det kan vi aldrig acceptera.

Arbetsmiljöinspektör Jens Skantz säger till tidningen Byggnadsarbetaren:

– Tyvärr är det ingen ovanlig olycka. Ras av det här slaget händer hela tiden, ibland med skador, ibland utan skadade. Fler människor kommer att dö om inget görs.

Arbetsgivarna behöver ha större fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och kraven behöver öka så att det säkerställs att rätt skyddsutrustning och rutiner används

Jim Svensk Larm

Han menar att det ofta beror på kunskapsbrist och att det handlar om tid och pengar. Allt ska gå snabbt.

Arbetsmiljön prioriteras ofta ned när priserna pressas. Arbetet ska göras snabbare med färre personer.

Företag som vill göra rätt för sig får svårt att konkurrera med företag som använder illegal arbetskraft. 

I ett reportage i tidningen Dagens Arbete som handlar om skuggsamhället kan vi se hur illegala arbetare utnyttjas.

I artikeln ”Mannen som försvann” skriver Ellinor Torp: ”Som vanligt är det en kedja av företag inkopplade på det av en bostadsrättsförening beställda fasadjobbet. Firma A tog in firma B som hyrde arbetare från okänd firma C med säte i Litauen och mongolisk arbetskraft utan id-handlingar eller fullständiga namn.”

Vi ska ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Huvudentreprenörsansvaret är ett steg åt rätt håll och nu gäller det att det efterlevs. 

Arbetsgivarna behöver ha större fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och kraven behöver öka så att det säkerställs att rätt skyddsutrustning och rutiner används.

Regeringen är på rätt väg. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ska lägga förslag på att utöka de regionala skyddsombudens möjlighet att besöka arbetsplatser.

En utmaning för regeringen är att få en majoritet i riksdagen för det som behöver göras för att ha ordning och reda på arbetsmarknaden. 

Vi behöver mer resurser till polis, åklagare, Skatteverket och Arbetsmiljöverket så att det inte blir fler som inte kommer hem till sina familjer.