– Vi måste få ett lönesystem som bygger på kompetens och prestation. Löner som gynnar utveckling och yrkeskunskap. Det har vi inte i dag, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket (HRF), som i dag har lämnat över krav till arbetsgivarna inom Visita inför förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

Vad gäller löneökningarnas storlek utgår HRF från de krav som LO-förbunden driver gemensamt i årets avtalsrörelse. Det betyder i HRF:s fall löneökningar med 3 procent, men minst 805 kronor per heltidsanställd.

Men den verkliga utmaningen för HRF är att faktiskt få ut de löneökningar som så småningom slås fast i det centrala avtalet för branschen.

Den ständiga personalomsättningen på krogar, kaféer och hotell innebär att erfarna anställda, som hunnit vara med om några lönerevisioner och fått upp sin lön, slutar – och ersätts med unga, oerfarna anställda som får börja på kollektivavtalets minimilön.

De flesta anställda ligger därför på, eller strax över någon av avtalets minimilöner. Samtidigt höjdes minimilönerna mindre än de utgående lönerna åren 2010 – 2017. Resultatet är så kallade negativ löneglidning: Lönerna i branschen höjs inte i den takt som de centrala avtalen säger att de ska höjas.

I sina yrkanden beskriver facket den sammanpressade lönestrukturen som ett hinder för att få människor att stanna i branschen och satsa på sitt yrke – en problembeskrivning som är mycket lik Visitas.

HRF kommer att presentera ett utkast till nytt lönesystem under förhandlingarna, med målet att premiera utveckling i arbetet, arbetsprestation, yrkesvana, ansvar och arbetsledning, men också lojalitet. Det låter som en önskelista de flesta arbetsgivare skulle skriva under på.

– Kanske ser vi samma problem, men jag vet inte om vi ser samma lösningar, säger Malin Ackholt, som ännu inte hunnit sätta sig in i Visitas yrkanden.

För att fler ska stanna och utvecklas i branschen måste de anställda få mer förutsägbara scheman, betonar HRF, som kräver förändrade regler för hur arbetstiden beräknas och läggs ut.

– Vi måste få mer ordning och reda i branschen, säger Malin Ackholt. Kravet att inbetalningarna till avtalspensionen ska redovisas på lönespecifikationen, som finns med bland de krav LO-förbunden driver gemensamt, kommer ursprungligen från besöksnäringen. Tyvärr är det många företag som fuskar.

En del arbetsgivare missbrukar också möjligheten att kräva läkarintyg redan första dagen en anställd är sjuk, enligt HRF, som kräver att förstadagsintyg bara ska få krävas när det finns särskilda skäl.

Visita hade ännu sent på måndagseftermiddagen inte offentliggjort sina yrkanden. På förhand har arbetsgivarna alltså beskrivit den sammanpressade lönestrukturen som ett problem. Det så kallade gröna riksavtalet mellan HRF och Visita, som är det helt dominerande avtalet för hotell- och restauranganställda, går ut den 31 mars.