När FN:s arbetsmarknadsorgan ILO summerar 2019 för Latinamerika och Karibien görs det med en dyster ton. Just nu är snittarbetslösheten för regionen 8,1 procent, en marginell uppgång jämfört med 2018.

Men det som oroar är att den väntas öka i år på grund av ekonomisk instabilitet och social oro.

I Latinamerika finns en stor informell arbetskraft men de cirka 25 miljoner invånare som räknas till den officiella arbetskraften är i dag utan jobb.

ILO:s rapport visar att skillnaden mellan könen är stor. Knappt 51 procent av alla kvinnor räknas till arbetskraften, medan motsvarande siffra för männen är drygt 74 procent.

Arbetslösheten är också högre bland kvinnor, drygt 10 procent, och för männen drygt 7 procent. ILO skriver att det visar på att ”en ökad arbetslöshet drabbar kvinnor oproportionerligt mycket”.

Situationen för unga kallar ILO för ”alarmerande”.

Under tredje kvartalet 2019 var nära 20 procent av alla unga, som ingår i arbetskraften, utan jobb. Det är högsta andelen som noterats på ett decennium.

”Bristen på arbetsmöjligheter för ungdomar orsakar stor oro eftersom det är en källa till missnöje och frustration. Detta har återspeglats i de senaste protesterna i regionen”, säger Juan Hunt, ILO:s regionchef i ett uttalande.

Latinamerika

Latinamerika är en gemensam benämning på de länder i Sydamerika och södra Nordamerika där latinska språk talas (framför allt spanska och portugisiska).

Källa: Wikipedia