Orsaken till den dåliga arbetsmiljön är bland annat personalbrist, vilket leder till täta förändringar av scheman och mycket övertid. 

Sekotidningen har tagit del av en 6:6a-anmälan, och svar på den, som skyddsombuden lämnat till SJ med krav på att företaget bland annat ska planera utifrån tillgänglig personal, så att det blir färre akuta förändringar i arbetstiden.

6:6a-anmälan

• Paragraf 6a i sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen säger att ett skyddsombud har rätt att begära åtgärder av arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön.

• Om arbetsgivaren inte svarar eller åtgärdar bristerna inom en viss tid kan skyddsombudet skicka en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket måste då utreda frågan skyndsamt. 

Kritiken från skyddsombuden var bloggen ”I huvudet på en lokförare” först med att berätta. 

I sitt svar på skyddsombudens anmälan skriver SJ att företaget inte ”helt” delar skyddsombudens beskrivning av situationen.

SJ hävdar att planeringen sker efter den ”faktiska personalresursen” – som skyddsombuden vill – men medger samtidigt att det finns problem i schemaläggningen och att det fattas personal.

Ett sätt att lösa personalbristen skulle vara att ställa in avgångar, skriver SJ. Skyddsombuden skriver i sitt svar till SJ att de vill ha ett förtydligande av hur företaget ska nå balans mellan tillgång på personal och antalet avgångar. Skyddet vill ha en bättre framförhållning.

Sammanfattningsvis anser SJ att ett nytt schemaläggningssystem, Rapid, kommer att lösa en stor del av de problem som finns idag med schemaläggningen.

Enligt SJ är det nuvarande systemet omodernt och inte tillräckligt flexibelt. Skyddsombuden vill dock inte vänta på ett nytt system.

Problemen är akuta, skriver de och lägger till att Rapid varken är förhandlat med de fackliga organisationerna eller riskbedömt. 

Skyddsombuden hoppas att SJ i och med anmälan om arbetsmiljön vill träffa skyddsorganisationen för att diskutera hur problemen ska lösas.

Redan för sex år sedan började SJ förbereda för Rapid, som liknar det system som Green cargo använt för schemaläggning i snart 20 år.

Det har varit mycket tekniska problem under utvecklingen av Rapid och det första förslaget presenterades för facken för ett par månader sedan.

Efter flera medlemsmöten och extra representantskap har Seko SJ:s förhandlingsorganisation fått mandat att förhandla om att införa Rapid. Från klubbarnas sida finns många invändningar mot SJ:s förslag, det anses vara ”för flexibelt” till arbetsgivarens fördel.  

I dag kan förarna och tågvärdarna välja tider, sträckor och fridagsperioder, det är oklart om Rapid skulle ta hänsyn till det.

Liksom vad som kommer att hända med dagens modell där alla anställda hör till en viss åkstation. 

Fackliga företrädare och skyddsombuden på SJ vill avvakta med att uttala sig om 6:6a-anmälan. 

SJ:s presschef Tobbe Lundell skriver i ett mejl att företaget har fått återkoppling på sitt svar på skyddsombudens anmälan: 

”Vi analyserar som bäst svaret. Vi ser det som positivt att vi har en pågående dialog och ett bra samarbete med huvudskyddsombud och skyddskommittéer kring våra medarbetares arbetsmiljö. Det är bra att vi har en engagerad skyddsorganisation så att vi tillsammans kan utveckla vår arbetsmiljö.”

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.