Strejken kommer att pågå till den 17 februari om parterna inte sluter ett avtal innan dess.

Skogsindustrin har svarat genom att varsla om en tredagars lockout som ska bryta ut den 10 februari.

Konflikten handlar om löner men även de 24 extra timmar om året som anställda jobbar utan lön. Det infördes för att öka landets konkurrenskraft 2016.

Utöver pappersanställda så går 6000 anställda i Industrifacket ut i konflikt, vilket berör landets skogsindustri.

Det är mycket som talar för att den finska avtalsrörelsen blir fylld av konflikter.

Hela systemet för lönebildning håller på att ändras och Finland inför ett ”märke” enligt svensk modell.

Tanken är att exportindustrin ska göra upp först och sätta ett lönetak för de övriga branscherna.

Industrin har redan tecknat ett första avtal där de omstridda 24 ”gratistimmarna” – som facket kallar det – slopades. De kom även överens om löneökningar på 3,3 procent på två år.

Arbetsgivarna i närliggande branscher vill dock inte gå med på att de extra arbetstimmarna slopas, vilket bidragit till att spänningarna på arbetsmarknaden ökat.

De finska vård- och servicesektorerna är också missnöjda med att exportindustrin ska sätta ett tak för löneutvecklingen.

Utöver de 3,3 procenten på två år vill de ha 1,8 procent extra för att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Samtidigt är ekonomin för de finska ekonomierna ansträngd.

Det talar för att det kan bli konflikter inom vårdsektorn senare i vår.