I onsdags lades ett skyddsstopp för väktarna på akuten på Norrtälje sjukhus, som inte längre fick utföra ensamarbete.

Skyddsstoppet har nu hävts av Arbetsmiljöverket, men problemet kvarstår, enligt huvudskyddsombudet för Transport, Bror Hellman.

– Vi har inte bestämt oss för om vi ska överklaga Arbetsmiljöverkets beslut, men vi är inte helt nöjda. Det är en massa åtgärder som måste genomföras, säger han.

Arbetssituationen har varit farlig under en längre tid, enligt Transport, men den enskilda händelse som föranledde skyddsstoppet var att en väktare blev attackerad av en patient förra veckan.

Väktaren kom inte åt sin larmknapp då patienten höll fast hans armar.   

– Vi har en lång lista av incidenter, över 60 förra året. Det som hände förra veckan gick inte att förutsäga, och vid risker som inte går att förutsäga behöver vi vara två, det har varit för farligt för ensamarbete, säger Bror Hellman.

Arbetsmiljöverket konstaterade vid inspektionen under torsdagen att det finns en skillnad mellan väktarnas arbetsuppgifter och de förväntningar som sjukhusets personal har på dem.  

– Det gäller folk i allmänhet, de vet inte vad väktare gör. Vi är inte ordningsvakter, vår huvuduppgift är egendomsbevakning, säger Bror Hellman.

Han hävdar att väktarna nu måste arbeta mer ”fyrkantigt”, vilket tar längre tid.

– Vi som väktare tvingas lita mindre på eget omdöme och kalla på förstärkning innan vi tittar till en patient.

Vad kräver ni för åtgärder?
– Vi anser generellt att en akut bör ha ordningsvakter med utbildning för sjukhusmiljö. Väktare har ingen vårdutbildning och ska inte ha något med behandling av patienter att göra. Vi hade dubbelbemanning fram till i morse. Nästa vecka ska vi tillsammans med arbetsgivaren titta på hur vi ska gå vidare. Vi vet ännu inte om Arbetsmiljöverket kommer med ett förordnande eller en åtgärdslista, säger Bror Hellman.

Lotta Svenander är ordförande för Kommunal i Norrtälje.

Hon hävdar att deras medlemmar är beroende av väktarnas närvaro.

– Vi ringer alltid till väktare när vi får en förmodat stökig patient. Självklart förutsätter jag att det finns en väktare på plats. Våra medlemmar måste känna sig trygga, vilket förstås även gäller våra patienter, säger hon.

Vad anser du om skyddsstoppet?
– Vi har inte haft någon kontakt med Transport i den här frågan. Men om väktaren känner sig otrygg så måste man göra någonting åt det, det är så skyddsstopp ska fungera. Om det nu är hävt utgår jag ifrån att man har gjort något åt situationen, säger Lotta Svenander.