Genom FN:s arbetsmarknadsorgan ILO och det EU-finansierade projektet ”Ship to Shore Rights” har den thailändska regeringen, arbetsgivare och anställda gemensamt arbetat för att se till att landets lagstiftning om tvångsarbete efterföljs.

Trepartsamtalen har lett till stora förbättringar menar bland annat Chith Jed Poth som jobbat i den thailändska skaldjur- och fiskeindustrin sedan 2007.

För ILO berättar han hur arbetsschemat blivit bättre, med mer vila, liksom hur lönen betalas ut mer regelbundet än tidigare.

Enligt Global Slavery Index lever drygt 600 000 människor i Thailand i slaveri, varav en stor del inom landets ofta laglösa fiskesektor.

ILO poängterar att även om förbättringar gjorts i vissa hamnar återstår mycket att göra.

Nätverket Fishers Right Network, som stöttas av det internationella transportfacket ITF, arbetar också aktivt med att motverka tvångsarbete.

Men Thailand har ännu inte ratificerat ILO:s konventioner 87 och 98, om rätten till föreningsfrihet och organisering, liksom en kollektiv förhandlingsrätt. Nationella lagar ger inte heller utländsk arbetskraft rätt att bilda fackföreningar.

ILO:s konvention 188

Internationella arbetsorganisationens konvention 188 om arbete ombord på fiskefartyg reglerar bland annat arbetsmiljö, vilotider, skrivna anställningsavtal och tillgång till sociala trygghetssystem.

Konventionen trädde i kraft 2017 och har hittills ratificerats av 43 länder, däribland Sverige, Frankrike, Litauen, Marocko, Namibia, Norge, Senegal, Storbritannien, Sydafrika och Thailand.