Genom historien har Moderaterna varit  emot så gott som alla reformer och förbättringar som Socialdemokraterna genomfört i regeringsställning.

De var emot rösträtten och ATP reformen, för att ta två av de mer betydande exemplen. När de själva haft makten har de försämrat för de som är sjuka och arbetslösa samt för pensionärerna.

Vad är det som säger att de inte kommer fortsätta slakten av den Svenska välfärden om de på nytt hamnar i regering? 

Med detta som bakgrund fick Socialdemokraterna till en överenskommelse tillsammans Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, den så kallade Januariöverenskommelsen.

Missnöjet med det avtalet finns inte enbart hos oss Socialdemokrater, de övriga partierna som ingår är inte heller nöjda i nuläget.

Nu tycks väljarna vända Socialdemokratin ryggen, därför måste vi som är aktiva inom rörelsen ta ett större ansvar och arbeta med opinionsbildning baserat på våra kongressbeslut

Ulf Björk

Det positiva är att det har stoppat Moderaterna och övriga högerpartier att förstöra den Svenska ekonomin och genomföra förändringar som på område efter område skapar ett orättvisare Sverige.

Vårt bekymmer är att berätta för Svenska folket om de beslut som tagits på den Socialdemokratiska kongressen och LO kongressen, beslut som är ideologiskt förankrade.

Det parlamentariska läget innebär ju att de beslut vi fattat på våra kongresser inte går att genomföra på det sätt som vi Socialdemokrater vill.

Januariöverenskommelsen innehåller ändå några saker som vi ändå anser är bra. Tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har vi fått igenom förändringar som bland annat stärkt kommunerna och de första stegen mot en familjevecka är taget.

Men vi är på långa vägar inte nöjda, och det gäller säkert även de andra partierna. Men tillsammans har vi tagit ett ansvar för att inte slakten av den Svenska välfärden får fortgå.

Nu tycks väljarna vända Socialdemokratin ryggen, därför måste vi som är aktiva inom rörelsen ta ett större ansvar och arbeta med opinionsbildning baserat på våra kongressbeslut.

Arbetet måste vara såväl politiskt som fackligt. Vi måste förklara att vi har ett parlamentariskt läge som omöjliggör för Stefan Löfven, partiledningen och våra riksdagsledamöter att få igenom den politik vi egentligen skulle vilja driva.

Det måste vara högt prioriterat att nu jobba mer med opinionsbildning och facklig-politisk samverkan.

Annars kommer vi inte sitta kvar som regeringsparti nästa val.