Under onsdagen krokade arbetsgivarorganisationen Almega och arbetstagarorganisationen LO arm.

De vill göra något åt vad de beskriver som ett krisläge för de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna.

– Vi är gemensamt oroade över de sjunkande volymerna vi ser. Behoven är stora av att ge arbetslösa en stärkt position på arbetsmarknaden, sade Almegas vd Thomas Erséus under ett gemensamt seminarium som Almega och LO höll på onsdagen.

I dag deltar runt 5 000 personer i arbetsmarknadsutbildningar, men Almegas vd vill att antalet platser trefaldigas till 15 000. 

LO-utredaren Adnan Habibija visade upp en kurva över utvecklingen av antalet platser, något som både LO och Almega beskrev som en berg- och dalbana.

På 60-talet byggdes systemet ut för att fler skulle få tillgång till korta, yrkesinriktade utbildningar till yrken där det var brist på personal. 

Men sedan 90-talet har platserna minskat kraftigt och nu deltar färre än på 60-talet.

– Och det finns inget som tyder på att antalet platser kommer öka under den här mandatperioden, tillade han. 

Torsdagens besked från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) om att regeringen tillför 900 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen under nästa år är inte tillräckligt för att kunna öka antalet platser, anser Adnan Habibija.

Enligt honom krävs det också mer resurser till personal på myndigheten. 

– Arbetsförmedlingen behöver personal för att kunna göra bedömningar och fatta beslut om arbetsmarknadsutbildningar. 

Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom på Almega, pekade på att leverantörerna av arbetsmarknadsutbildningar behöver stabilare förutsättningar för att kunna leverera bra kvalitet.

– Det här är oroväckande och arbetsmarknadsutbildningarna är i kris i dag, konstaterade han. 

Men Roger Mörtvik (S), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, vände sig mot beskrivningen av läget som en kris. 

– Nej det är inte en kris. Det är naturligt att det blir lite berg- och dalbana eftersom den här typen av utbildning ska gå upp i dåliga tider och skalas ner i goda tider, sade han och poängterade att regeringen tillfört pengar för 2020. 

Samtidigt konstaterade han att regeringen kan behöva skala upp arbetsmarknadsutbildningen. 

– Vi kommer kanske behöva göra det om vi går in i en lågkonjunktur. Nu ser vi snarare en avmattning av ekonomin.