Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Centerpartiet har den senaste tiden visat intresse för att ändra reglerna för arbetstillstånd.

Migrationsforskaren Henrik Emilsson vid Malmö högskola slår fast att de svenska reglerna är unika.

Till skillnad från andra länder saknas krav på viss utbildning och inkomstkravet per månad ligger på endast 13 000 kronor.

– Det gör att vi har en helt annan sammansättning av arbetskraftsinvandrare till Sverige jämfört med andra EU-länder.

Henrik Emilsson säger att många mindre kvalificerade arbetare kommer hit för jobb som personer med asyl i Sverige kunde ha fått.

– Det finns inget behov av den extra arbetskraften.

Samtidigt är det ovanligt krångligt för högkvalificerade arbetare att jobba här.

Tillstånden är tidsbegränsade och i början knutna till en viss arbetsgivare. Misstag arbetsgivaren gör kan leda till utvisning av den anställde.

– Sådana regler har inte andra länder, släpper man in högkvalificerade arbetskraftsinvandrare där så har de väldigt säkra arbetstillstånd, säger Henrik Emilsson.

Fram till 2008 gjordes arbetsmarknadsprövningar innan arbetstillstånd beviljades. Man tittade på behovet av utländsk arbetskraft i det aktuella yrket.

Detta togs bort av dåvarande Alliansen och Miljöpartiet.

Henrik Emilsson säger att det då fanns en tanke om att arbetsgivaren alltid vet bäst vilka behoven är, att annan prövning inte behövdes.

Men han menar att annat än företagens behov av arbetskraft i hög grad har kommit att styra i praktiken.

– De som kommer till de mer lågkvalificerade jobben kommer via nätverk av landsmän som har restauranger, butiker och pizzerior. Det bygger mer på vem du känner än på arbetsmarknadens behov.

Därmed inte sagt att han ser något självklart behov av ny arbetsmarknadsprövning. Han tycker däremot att man bland annat skulle kunna öka lönekraven.

– Ett annat alternativ är att spärra vissa yrken för arbetskraftsinvandring – så som städare, diskare, restaurangbiträden, tidningsutbärare och assistenter.

För vems skull är det viktigt att ändra?
– I andra länder tänker man att denna frivilliga invandring ska vara en win-win-win-situation. En vinst för den som invandrar, för företagen och för alla i samhället. Utifrån det perspektivet är dagens system jättedåligt, säger Henrik Emilsson.

– Det är inte alltid en vinst för arbetskraftsinvandrarna eftersom de får väldigt, väldigt dåliga villkor i Sverige. Det är ingen vinst för samhället, för många har jobb som andra mycket väl skulle kunna ha. För företagen är det kanske en vinst, men då handlar det om att de kan anställa folk till sämre villkor. Så jag tycker inte att det är win-win-win. 

LO vill se ändrade regler för att hindra att människor utnyttjas till dåliga villkor i yrken som det finns arbetskraft till i Sverige. 

Socialdemokraterna vill sedan tidigare bland annat återinföra en prövning av arbetsmarknadens behov, men är nu bundna av sin överenskommelse med Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Där står att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas. 

Åtminstone Miljöpartiet och Centerpartiet är emot ändrade regler.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill däremot se nya regler för hur arbetstillstånd beviljas. Under november har såväl Moderaterna som Kristdemokraterna öppnat för ändringar.

Sveriges Radio har i helgen rapporterat om att en majoritet av riksdagen vill ändra rätten till spårbyte, det vill säga att den som får avslag på sin asylansökan kan stanna om den får arbetstillstånd.

I vanliga fall måste man söka arbetstillstånd från hemlandet.

Henrik Emilsson betonar att spårbytarna är en mindre grupp.

– Det är väldigt sällsynt att asylsökande har ett vitt jobb med avtalsenlig lön.

Han tror att intresset för att ändra just regeln om spårbyte handlar om att man inte vill locka asylsökande till Sverige.

– Nu för tiden vill man ju avskräcka folk från att söka asyl, Sverige stod emot det jättelänge men har nu blivit som andra länder där.

Han önskar att man håller isär debatten om asyl från den om arbetskraftsinvandring och att den senare ska handla om att skapa bättre regler, inte att reglera mängden invandrare.

Regler för arbetskraftsinvandring

2008: Lagen ändras av Alliansen och Miljöpartiet. Man tar bort en tidigare regel om att pröva om arbetsmarknaden har behov av arbetskraft i det yrke det sökta tillståndet gäller. Asylsökande som fått avslag får rätt till så kallat spårbyte, att söka arbetstillstånd i stället.

2017 och 2018: Ny lag samt prejudicerande domar minskar möjligheten att utvisa anställda på grund av mindre missar som arbetsgivaren gjort. Detta efter stor uppmärksamhet runt så kallade kompetensutvisningar, där personer mist arbetstillstånd på grund av exempelvis missade pensionspremier som betalats in i efterhand.

2018: Socialdemokraterna går i april ut med att man bland annat vill införa en ny sorts prövning mot arbetsmarknadens behov.

2019: S, C, MP och L undertecknar januariöverenskommelsen där det står att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas, även om just frågan om kompetensutvisningar ska lösas. Men under hösten har det politiska intresset för att ändra reglerna mer ökat, MP och C är de enda som inte rört sig i den riktningen.