– Vad som händer med vår svenska modell blir min viktigaste fråga, säger Carl-Albert Hjelmborn som blir den som ska leda Brysselkontoret.

Hans uppdrag är att för LO, TCO och Sacos räkning hålla koll på hur olika EU-förslag kan påverka löntagare i Sverige.

Carl-Albert Hjelmborn jobbar i dag som vd för Skåne European Office. Tidigare har han arbetat som förhandlare åt svenska regeringen i ministerrådets arbetsgrupper och har lång erfarenhet av EU-politik och arbete i Bryssel i tio år.

Krocken mellan den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på avtal mellan fack och arbetsgivare och en mer kontinental modell där politiker stiftar lagar har han sett många gånger.

– Just nu handlar det mycket om minimilagstiftningar, säger han.

En het fråga är den minimilön för alla anställda som EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen vill införa.

Svenska fackföreningar och arbetsgivare är oroliga för att sådana lagstiftningar allvarligt kan skada den svenska modellen som bygger på att politikerna överlåter de flesta arbetsmarknadsfrågorna till parterna.

En annan tung fråga som kommer att hamna på Carl-Albert Hjelmborn bord är EU:s ökade ambitioner om att jobba med sociala frågor.

Det är nu två år sedan EU-ledarna möttes i Göteborg och undertecknade den sociala pelaren där de kom överens om att minska klyftorna inom i EU.

EU-kommissionen har satt upp 32 lagstiftningsförslag som har anknytning till den sociala pelaren. 25 av dessa har uppfyllts och just nu har det även börjat diskuteras kring ett av förslagen som handlar om att införa gemensamma mekanismer för arbetslöshetsförsäkring.

– Det som är centralt för de svenska facken är att det finns ett tydligt utrymme i EU-direktiv och förordningar för att bevara den modell vi använder i Sverige, säger Carl-Albert Hjelmborn.

Han säger att den kommande EU-kommissionen varit tydlig med att den inte vill förstöra den svenska modellen och ha kvar speciella nationella lösningar.

– Men det finns ändå risker. Över tid har det visat sig att den där typen löften är en färskvara.

– Även om det finns muntliga försäkringar finns en oro för vad som ska hända då förslag ska förhandlas i ministerrådet eller hur EU-domstolen ska tolka lagar. En domstolsprövning är inte alltid så förutsägbar, säger Carl-Albert Hjelmborn.

Ett exempel på det var när EU:s generaladvokat kom med ett förhandsutlåtande inför Lavaldomen som facken var nöjda med men sedan kom domstolen fram till ett helt annat beslut.

Carl-Albert Hjelmborn har inte varit med i något fackförbund sedan 2014 då han började jobba som chef på Skåne European Office i Bryssel.

– Tidigare jobbade jag i regeringskansliet i många år. Då var jag medlem i ST. Innan dess var jag med i alla möjliga fack. Jag har haft många olika jobb och varit med i bland annat Yrkesmusikernas fack och Transportarbetarfacket.

Tjänstemannaförbundens centralorganisation, TCO, har också fått en ny internationell chef.

I våras lämnade den tidigare chefen Per Hilmersson sitt jobb då han valdes till vice generalsekreterare för Europafacket.

I veckan blev det klart att han kommer att ersättas av Oscar Wåglund Söderström som i dag jobbar på Kommerskollegium och har tidigare varit statssekreterare för Liberalerna.

Oscar Wåglund Söderström tillträder sitt nya jobb 1 februari 2020.

Brysselkontoret

De svenska facken – LO, TCO och Saco – driver ett gemensamt kontor som bevakar arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. Karla Wixe, som tidigare var chef, har lämnat sin post och börjat jobba på LO:s internationella enhet och Carl-Albert Hjelmborn ska ta över hennes jobb från och med 1 januari 2020.