I oktober steg arbetslösheten för fjärde månaden i rad.

– Vi har haft en väldigt stark ekonomi under lång tid, men vi ser en tydlig avmattning nu, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Hon lyfter fram att långtidsarbetslösheten har ökat för första gången sedan förra sommaren.

I snitt var 7,1 procent av arbetskraften inskriven på Arbetsförmedlingen i oktober, antingen som öppet arbetslösa eller i åtgärder. Förra året var motsvarande siffra 6,9.

Arbetslöshet stiger i snabbare takt

Nyheter

Men i några län är nivån avsevärt högre. Högst ligger Södermanland och Gävleborg där andelen arbetslösa låg på 9,9 respektive 9,7 procent i oktober i år.

– Dels handlar det om att personer där har lägre utbildningsnivå. Nästan alla arbetsgivare behöver ju minst gymnasieutbildning, säger Annika Sundén.

Men hon konstaterar också att industrin i de här områdena inte har utvecklats lika mycket mot tjänstesektorn som industrin på andra håll i landet.

– Det här är ju i mångt och mycket gamla brukslän, konstaterar hon.

Även i Skåne är andelen arbetslösa hög, framför allt sticker Malmö ut med en siffra på 13,6 procent.

Annika Sundén pekar på att många nyanlända till Sverige har bosatt sig där.

– I Malmö har näringslivet diversifierats och utvecklats, där handlar det snarare om att de som står till arbetsmarknadens förfogande inte har de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar, säger hon.

Hon menar att utbildning behövs för att bromsa arbetslösheten i dessa områden.

Lägst är arbetslösheten i Västerbotten och Halland, där andelen låg på 5,5 respektive 5,6 procent i oktober.

– Vi har haft en väldigt god arbetsmarknad i Sverige under lång tid och jag skulle fortfarande säga att arbetsmarknaden är i huvudsak bra, säger Annika Sundén som förklaring till att siffrorna kan vara så pass mycket lägre där.

Inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen (oktober 2019)