Cirka 17 000 fler till totalt 357 620 var inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar i oktober än samma månad i fjol.

Det motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent (6,9 i fjol). För fjärde månaden i rad så tilltar dessutom ökningstakten, jämfört med motsvarande månader i fjol.

Arbetslösheten ökar i stort sett i hela landet, bara Hallands och Kalmar län har fortsatt fallande siffror.

Flest inskrivna arbetslösa har Södermanlands län, 9,9 procent, följt av Gävleborg tätt bakom. Lägst arbetslöshet har Västerbotten, 5,5 procent.

– Vi ser en tydlig avmattning i ekonomin och att arbetslösheten stiger, för fjärde månaden i rad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Framför allt är det de som saknar gymnasieutbildning och är födda utanför Europa som hamnar i kläm när jobben blir färre.

Långtidsarbetslösheten ökar nu också för första gången sedan förra sommaren.

Statistiken visar att fler skrivs in på förmedlingarna, färre får jobb och fler varslas om uppsägning. Men trots allt, varselstatistiken är än så länge relativt blygsam.

– Arbetsmarknaden är fortfarande god, men vi går in i en tydlig avmattning, säger Annika Sundén.

För även om arbetslösheten ökar, så är efterfrågan på arbetskraft i många yrken hög.

Olle Lindström/TT

Arbetsmarknaden i oktober

Öppet arbetslösa: 193 000, +11 000 jämfört med oktober i fjol.

Antal i program med aktivitetsstöd: 164 000, +6 000

Sammanlagt 358 000 personer arbetslösa: +17 000

Långtidsarbetslösa (mer än tolv månader): 148 000, +2 000

28 000 påbörjade ett jobb under månaden: -9 000

Varsel om uppsägning: 4 700 personer, +500

Källa: Arbetsförmedlingen