Klimatkrisen har fått regeringar och storbolag på tårna.

– Under året har intresset för en schysst omställning ökat, säger Samantha Smith som är chef för Just transition centre.

På engelska heter begreppet Just transition och innebär att arbetstagares intressen säkras när länder och företag ställer om till ett klimatvänligt företagande.

Under fjolårets klimatmöte COP24 i Katowice, Polen, skrev 53 stater, inklusive Sverige, under ”The Solidarity and Just Transition Silesia Declaration” som innebär att länderna tar hänsyn till arbetarnas perspektiv i samband med klimatomställningar.

På årets klimatmöte, som i sista stund flyttats till Spaniens huvudstad Madrid, blir det fortsatt fokus på en hållbar omställning. 

Under ett event ska fackliga representanter från Tyskland, USA och Spanien tala om vikten av en schysst omställning för att säkerställa mänskliga rättigheter. 

Under ett annat möte samlas representanter från länder som infört Just transition i sina politiska agendor, såsom Kanada, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Nya Zeeland. 

– Men vad händer efter att ett land skriver avtal? Länder lovar massa men fortfarande ökar koldioxidutsläppen och ojämlikheten. Vi vill ge praktiska råd hur regeringar kan använda sig av Just transition så att det faktiskt gynnar arbetare, säger Samantha Smith. 

Samantha Smith, chef för Just transition centre som ligger i Oslo.

Den perfekta modellen av Just transition baserar sig på den nordiska modellen med starka fackföreningar, en stark välfärdsstat, hög sysselsättning och partssamverkan, förklarar Samantha Smith. 

I augusti hade Ituc ett rundabordssamtal, i samarbete med LO och Industriall Europe, med svenska fack, arbetsgivare och regeringsrepresentanter. Även statsminister Stefan Löfven deltog under en middag samma dag. 

– Vårt intryck är att man i Sverige känner att man måste ha en snabb men också trygg övergång och att Just transition passar väl ihop med den svenska modellen. 

Samantha Smith berättar att det i Danmark finns ett tätt samarbete med fackförbundet 3F.

I Norge, där Just transition centre är baserat, samarbetar Ituc med LO Norge och dess medlemsförbund.

Däremot tror hon att det lär dröja innan en omställning blir verklighet främst på grund av den norska regeringens politik.

– Men det senaste året verkar det finnas en allmän förståelse för att klimatomställningen också kommer till oljesektorn. Vi förbereder våra medlemmar inför omställningen och trycker på för en näringspolitik som utvecklar jobb i sektorer med låga utsläpp. 

Förutom att världsfacket nu mobiliserar ytterligare kring en schysst omställning hoppas Samantha Smith att blickarna också riktas mot Chile i december. 

– Chilenska fackförbund har haft en tuff tid med förtryck. Kanske ännu viktigare än själva klimatmötet är att vi håller koll på Chile så att landets regering inte utnyttjar situationen när den internationella uppmärksamheten är någon annanstans. 

Vad är Just transition?

• Begreppet härstammar från 1980-talet men det dröjde till 2013 då FN-organet ILO satte ned foten och skapade riktlinjer för ”en rättvis övergång till hållbara ekonomier och samhällen för alla.”

• Just transition centre startades för tre år sedan av världsfacket Ituc för att samla fack, organisationer, företag och länder i en social dialog.

• Parisavtalet från 2015 innehåller också formuleringar om Just transition.

• Genom Parisavtalet förbinder sig regeringar att se till att arbetstagare har fortsatt anständiga villkor under klimatomställningen.