Nyligen kom en dom i kammarrätten som konstaterade att Arbetsmiljöverket inte hade rätt att rikta sanktionsavgifter mot ett så kallat egenanställningsföretag. Något Arbetet tidigare skrivit om.

Det handlade om en byggnadsarbetare som saknade fallskydd när han arbetade på hög höjd.

Mannen hade själv kommit överens med kunden om jobbet och kontaktade egenanställningsföretaget, Cool company, först i efterhand, när det var dags att fakturera.

I och med det ansåg kammarrätten att det inte fanns något anställningsförhållande mellan mannen och Cool company när jobbet utfördes. Det var därför fel av Arbetsmiljöverket att rikta sanktionsavgiften mot företaget.

Utfallet i kammarrätten aktualiserar de oklarheter som finns kring anställningsformen.

– Domen är bekymmersam. Den visar att vi egenanställningsföretag har misslyckats med att skapa tydliga och förutsägbara regler för våra arbetstagare. Där har vi all anledning att vara självkritiska, säger Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisationen.

Enligt honom är det självklart att det är egenanställningsföretaget som är arbetsgivare och som har arbetsmiljöansvaret, men bara om ett avtal skrivs innan jobbet startar.

Något som står i branschorganisationens policy för medlemsföretagen.

– Hade det funnits ett avtal så anser jag att det hade varit rätt av Arbetsmiljöverket att rikta sanktionsavgiften mot Cool company. Det är det enda logiska i min värld, säger Stephen Schad.

För att undvika liknande situationer i framtiden ser han det som nödvändigt med mer och tydligare information till de egenanställda.

Det bör alltså inte vara, som i det aktuella fallet, att egenanställningsföretaget bara används för att sköta faktureringen i efterhand.

– Man måste först ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Sedan kan man gå ut och upphandla uppdrag, annars kommer egenanställningsföretaget aldrig kunna kontrollera arbetsmiljön till exempel.

I reklamen från egenanställningsföretagen verkar budskapet ändå fokusera på att ni fixar faktureringen?
– Det är skillnad på marknadskommunikation och annan kommunikation. Men jag tror att marknadskommunikationen måste vara i harmoni med de övriga villkoren i tjänsten. Den kan inte ett sken av någonting som inte stämmer med hur processen ska se ut. Det är också en fråga vi får diskutera, säger Stephen Schad.

En växande bransch

  • Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag. Det blir möjligt genom att en person anställs av ett egenanställningsföretag och därigenom får rätt att förhandla om uppdrag för företagets räkning.
  • Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde och har fullt arbetsgivaransvar.
  • Den egenanställde är anställd under uppdraget och betalar a-skatt.
  • Förra året var omsättningen ungefär 1,7 miljarder för företagen som är anslutna till branschorganisationen
  • Branschorganisationens företag har omkring 95 procent av marknaden.
  • Tillväxten är mellan 15 och 20 procent per år

Källa: Egenanställningsföretagens branschorganisation.