De senaste veckorna har det pågått en granskning av företaget Espresso House och det sätt som de har drivit sin personalpolitik på.

Situationerna som beskrivits och de händelser som framkommit är fullständigt oacceptabla. Vi agerade så fort vi fick kännedom om omständigheterna och tog kontakt med Espresso house.

Genom att ställa krav och vara tydliga gentemot företaget har vi nu inlett ett arbete som kommer att resultera i stora förändringar för de anställda, i närtid. 

Fastän Espresso house ihärdigt förnekat att den här behandlingen av personalen är sanktionerad från ledningen är jag övertygad om, och det är uppenbart också, att det finns stora problem med företagskulturen.

Espresso house behöver förändra sig och vi kommer att driva på den här förändringen. Vi har en god insyn gällande arbetsplatser där vi har medlemmar och en organiserad närvaro.

Tyvärr finns det arbetsplatser där vi har få eller inga medlemmar och förtroendevalda.

Vi har alltid ett ansvar att nå ut till potentiella medlemmar och arbetsplatser där vi har möjlighet till organisering. 
Det gör vi också. 

Jag vågar påstå att HRF är ett av Sveriges bästa fackförbund på att rekrytera medlemmar.

Vårt bekymmer ligger inte i att människor inte vill vara medlemmar, utan att de inte stannar i vår bransch.

Detta blir extra tydligt när fall som det med Espresso house dyker upp.

Vi ser tydligt att på de arbetsplatser där vi har en närvaro förekommer det också mindre problem, till nytta för de som jobbar och till nytta för arbetsgivare

Per Persson

Närmare hälften av anställningarna i vår bransch utgörs av visstidsanställningar och det finns en mängd andra faktorer som bidrar till att människor inte stannar länge på sin arbetsplats.

Det är ett bekymmer för oss och det är ett bekymmer för vår bransch. 

Med det sagt så finns det många bra och seriösa arbetsgivare och vi har medlemmar som trivs med sina jobb, känner en stolthet över sitt yrke och stannar länge på sina jobb. 

Att vara organiserad och medlem i facket är inte bara bra när det uppstår problem på jobbet utan även resten av tiden.

Exempelvis förhandlade HRF fram över en miljard kronor i löneökningar för alla anställda i branschen under 2018. 

Vi vet att ju fler vi är desto större skillnad kan vi göra på arbetsplatser, i politiken, i avtalsrörelsen och i vardagen.

Vi ser tydligt att på de arbetsplatser där vi har en närvaro förekommer det också mindre problem, till nytta för de som jobbar och till nytta för arbetsgivare. 

HRF har fastslagit ambitiösa mål om att växa som fackförbund. Vi gör det för vi vet att det inte finns någon snabbfix av arbetsmarknaden eller de lagar som motverkar oss.

Det handlar återigen om att rekrytera och organisera och göra det bra med en övertygelse om att det kommer att fungera.

Bara på så sätt kan vi undvika haverier som det på Espresso house.