Sammanställningen visar de lägsta lönerna för nyanställda vuxna som varken har yrkesutbildning eller tidigare erfarenhet i yrket. Som vuxen räknas i de flesta fall den som har fyllt 18 år eller 19 år, men för städavtalet gäller lönen från 22 års ålder. Timlöner har räknats om till månadslöner.

Medellönen för en arbetare 2014 har hämtats ur LO:s årliga lönerapport. 

Medellönen för en arbetare 2019 har uppskattats genom att motsvarande lön 2017 räknats upp med 2,5 procent 2018 respektive 2019 (2,5 procent är den genomsnittliga löneökningen båda dessa år enligt Medlingsinstitutet).

LO:s mål för avtalsrörelserna 2014–2028 är att ”lägstlönerna för vuxna som inte är under upplärning ska ligga på en nivå som motsvarar minst 75 procent av medellönen för arbetare”.

Hotell- och restaurangfacket: Gröna riksavtalet

Lägsta lön 2014: 19 754 kr
Procent av medellön för arbetare: 79,3

Lägsta lön 2019: 21 930 kr
Procent av medellön för arbetare: 78,9

Handels: Detaljhandelsavtalet

Lägsta lön 2014: 19 244 kr
Procent av medellön för arbetare: 77,3

Lägsta lön 2019: 21 814 kr
Procent av medellön för arbetare: 78,5

Handels: Lageravtalet

Lägsta lön 2014: 22 227 kr
Procent av medellön för arbetare: 89,3

Lägsta lön 2019: 24 638 kr
Procent av medellön för arbetare: 88,6

Fastighets och Seko: Serviceentreprenad

Lägsta lön 2014: 20 500 kr 
Procent av medellön för arbetare: 82,3

Lägsta lön 2019: 23 312 kr
Procent av medellön för arbetare: 83,9

Seko: Spåravtalet 

Lägsta lön 2014: 16 789 kr
Procent av medellön för arbetare: 67,4

Lägsta lön 2019: 18 660 kr
Procent av medellön för arbetare: 67,1

Seko: Kommunikation

Lägsta lön 2014: 17 084 kr
Procent av medellön för arbetare: 68,6

Lägsta lön 2019: 19 028 kr
Procent av medellön för arbetare: 68,5

Kommunal: Avtalet med SKL & Pacta

Lägsta lön 2014: 17 600 kr
Procent av medellön för arbetare: 70,7

Lägsta lön 2019: 19 550 kr
Procent av medellön för arbetare: 70,3

Kommunal: Avtal med Vårdföretagarna för personliga assistenter

Lägsta lön 2014: 17 151 kr 
Procent av medellön för arbetare: 68,9

Lägsta lön 2019: 19 140 kr
Procent av medellön för arbetare: 68,9

Livs: Livsmedelsavtalet för bagerier

Lägsta lön 2014: 21 317 kr
Procent av medellön för arbetare: 85,6

Lägsta lön 2019: 23 760 kr
Procent av medellön för arbetare: 85,5

GS: Sågverksavtalet

Lägsta lön 2014: 19 766 kr
Procent av medellön för arbetare: 79,4

Lägsta lön 2019: 20 802 kr 
Procent av medellön för arbetare: 74,8 (Rejäl sänkning)