En god eller dålig arbetsmiljö kan bokstavligen talat vara en fråga om liv och död. Därför är arbetsmiljöfrågorna viktiga, men det är inte alla som håller med.

Bland annat vill Sverigedemokraterna avskaffa skyddsombuden och Moderaterna vill lägga ner myndigheten för arbetsmiljökunskap.

I Moderaternas budgetförslag nämns inte arbetsmiljö överhuvudtaget. Samma sak gäller Kristdemokraterna som inte heller har konkreta förslag på hur arbetsmiljön ska bli bättre.

Samtidigt har korta påhugg och osäkra anställningsformer fått fäste i flera branscher på arbetsmarknaden.

Värst i branscher med låg facklig organisationsgrad.

En förutsättning för en förbättrad arbetsmiljö är stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna. Det är därför facken behöver fler medlemmar.

Det är glädjande att Arbetsmiljöverket har ökat antalet inspektioner hos oseriösa arbetsgivare som bryter mot regler och lagstiftning.

Men det räcker inte. Arbetsmiljöverket måste också göra fler besök utifrån tips om dålig arbetsmiljö.

Alla ska kunna klara av att jobba hela vägen fram till pensionen och ingen ska känna sig otrygg på sin arbetsplats eller vara orolig för ohälsa, sjukdom eller död på grund av jobbet

Kadir Kasirga, Teres Lindberg och Leif Nysmed

Arbetsgivarna har ansvar för arbetsmiljön men de fackliga organisationernas skyddsombud är garanter för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De senaste åren har såväl LO:s som TCO:s förbund varnat för att det blir allt svårare att rekrytera skyddsombud. Det är mycket oroande.

Vi socialdemokrater kommer alltid stå upp för arbetarnas rättigheter och en bra arbetsmiljö på jobbet.

Nu vill vi ge skyddsombuden större möjligheter att besöka olika arbetsplatser och samtidigt öka Arbetsmiljöverkets kontroller utifrån olika tips om arbetsmiljöbrister.

Alla ska kunna klara av att jobba hela vägen fram till pensionen och ingen ska känna sig otrygg på sin arbetsplats eller vara orolig för ohälsa, sjukdom eller död på grund av jobbet.