I en av Arbetet Globals poddar på Bokmässan i Göteborg sa människorättsjuristen Parul Sharma att företag behöver tydligare riktlinjer för hållbarhet vid inköp av varor och tjänster.

Men hon menar att både politiker och fackförbund stretar emot lagtstiftningskrav.

– Frivillighetskäbblet kommer i dag från politiker. Det är socialdemokratin som blockerar lagstiftning. För vi ser en rörelse inom Centerpartiet och till och med Moderaterna att man kanske öppnar sig för ett lagstiftningskrav, sa hon vid intervjun.

Parul Sharma har tidigare varit ordförande för den svenska Agenda 2030-delegationen och rankats som en av landets mest profilerade i hållbarhetsfrågan.

Under intervjun lyfte hon fram den rekommendation som Statskontoret publicerade i fjol i vilken myndigheten föreslår att regeringen bör överväga att införa krav på företag för att skydda mänskliga rättigheter. 

– Som jag har förstått det så vill inte en del fackförbund ha juridiskt bindande regler för företag. Och det de då säger är att de är öppna för straffrihet, sa Parul Sharma i Arbetet Globals podd och fortsatte:

– Förespråkar man icke bindande regler så säger man att företag får agera i tunga länder ute i världen utifrån en straffrihet. Det är ett ja till kränkning av mänskliga rättigheter och det är ett ja till mutor och korruption.

Ann-Katrin Dolium är sakkunnig på hållbarhetsfrågor på Unionen.

Hon betonar betydelsen av Nationella kontaktpunkten, NKP, som är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer för att kontrollera att multinationella företag stödjer och främjar OECD:s riktlinjer för hållbart företagande. 

– Om det ska finnas regler som är transnationella så är det bra om det finns på EU- eller global nivå. Men vi tror att det finns mer flexibla och anpassade lösningar vad gäller samverkan. Till exempel är globala ramavtal väldigt viktiga, säger Ann-Katrin Dolium.

Hon förklarar att de globala ramavtal som tecknas i dag täcker hela leverantörskedjan.

– Det var länge sedan multinationella företag kunde skylla på underleverantörer.

Ann-Katrin Dolium menar att Parul Sharma har på sig juristglasögonen när hon ser på frågan och därför också kräver lagstiftning.

– Problemet med lagar är tillgången till rättvisan. Vi vet att tillgången till juridiken inte finns i alla länder och att den kostar mycket. När allt annat har prövats är vi för lagstiftning.

Oscar Ernerot, internationell sekreterare på LO, konstaterar också att det finns argument emot en global reglering av företags hållbarhetsarbete.

– Facken i Sverige är inte negativa till att ha striktare regler, däremot har vi ännu inte sett något förslag och vår försiktighet beror på att vi är skeptiska till att någon part utifrån skulle lägga sig vår nationella arbetsmarknadsmodell som kan regleras genom parterna, säger han.