Förra veckan kom regeringen med sin nya Kinastrategi som grundar sig på den gemensamma EU-strategi som funnits sedan 2016.

Ett av de nya förslagen är att inrätta ett Kinacenter för att samla kunskap om stormakten.

Regeringen vill också se mer samverkan och informationsdelning mellan näringsliv, fack och det civila samhället.

Åsa Törnlund är ombudsman på LO:s internationella avdelning. Hon ser positivt på ett Kinacenter men är desto mer negativ till att regeringen inte tydligare markerar i aktuella frågor.

– Regeringen borde kunna vara tydligare i sitt avståndstagande av hur Kina behandlar de fredliga demonstrationerna i Hongkong eller hur Fastlandskina ökat förtrycket av mänskliga rättigheter. 

Åsa Törnlund på LO vill se tydligare markeringar från regeringen.

Vad gäller EU:s strategi från 2016 menar Åsa Törnlund att den är balanserad men skulle kunna vara tydligare i frågor ur ett fackligt perspektiv.

– Till exempel skulle EU kunna lyfta vikten av tecknande av globala ramavtal som ett verktyg för att komma tillrätta med mänskliga och fackliga rättigheter. 

Hon anser också att EU borde vara bättre på att påtala hur viktigt det är med en fungerande social dialog där fria- och demokratiskt valda fackliga företrädare har möjlighet att delta.

LO har en egen Kinastrategi från 2013 som håller på att uppdateras just nu. Planen är att den ska utgöra en del av LO:s samlade globala strategi. Skrivningen om Kina kan bli klar till LO-kongressen i juni nästa år.

Säkerhetsvakter samlas framför ett porträtt av Mao Zedong efter en stor kvällsgala som hölls på Himmelska fridens torg under folkrepublikens 70-årsfirande 1 oktober 2019.

Bland annat tittar LO på världsfacket Itucs förhållningssätt gentemot Kina och hur det centralstyrda facket påverkat de fackliga rättigheterna i landet.

LO ska också försöka reda ut hur Kina använt sitt mandat i FN:s arbetsmarknadsorgan ILO och hur det påverkat fackliga rättigheter. 
– Vi kommer fokusera mindre på kinesiska åtaganden i Afrika och i stället fokusera mer på kinesiska investeringar i Europa och Sverige och hur de eventuellt kan påverka fackliga rättigheter, berättar Åsa Törnlund.

Varken Saco eller TCO har en Kinastrategi men Lise Donovan, som ansvarar för internationella frågor, på TCO säger att de planerar att titta på frågan.

– Vi måste ha nåt sorts förhållningssätt till Kina i och med att tonläget blivit högre och landet blivit en så stor maktfaktor.