Moderaternas förslag om sänkt skatt för pensioner är inget annat än en bluff för att locka till sig pensionärsväljare. 

Pensionärskatten som infördes när Moderaterna satt i regeringsställning var ett stort svek mot landets pensionärer. Enligt min uppfattning kommer de aldrig genomföra förbättringar för att gynna pensionärerna.

När pensionsgruppen tillsammans med Socialdemokraterna ville höja garantipensionen sade moderatledaren Ulf Kristersson nej.

När Socialdemokraterna införde ATP-pensionen så röstade dåvarande högerpartiet nej.

Det är Moderaterna och Kristdemokraternas fel att Socialdemokraterna och regeringen inte kunde ta bort pensionärsskatten helt eftersom M och KD omöjliggjorde detta genom ett beslut i Sveriges riksdag. 

Moderaternas helomvändning att gå till val på att helt ta bort skillnaderna i inkomstskatt mellan pensionärer och löntagare är en kovändning som inte är trovärdig

Ulf Björk

Sedan 2018 har Socialdemokraterna sett till att skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer är borta för inkomster upp till cirka 17 000 kronor i månaden.

Regeringen lägger i höstbudgeten fram ett äldrepaket med satsningar på sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer samt med flera insatser för en stärkt äldreomsorg. Detta görs tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna vilket innebär höjd garantipension och höjt bostadstillägg. 

Medel tilldelas för en del av reformerna i pensionsöverenskommelsen från 2017. 

För att förbättra ekonomin för pensionärer med de lägsta pensionerna höjs garantipensionen med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension. Samtidigt höjs taket i bostadstillägget från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. 

Klyftan finns kvar trots mer pengar till pensionärerna men det parlamentariska läget omöjliggör ytterligare förbättringar för pensionärer.

Moderaternas helomvändning att gå till val på att helt ta bort skillnaderna i inkomstskatt mellan pensionärer och löntagare är en kovändning som inte är trovärdig. 

Det handlar enbart om valfläsk och inget annat.