En lastbil skulle tippa av gråberg vid en tipp på LKAB i Kiruna när den plötsligt välte i sidled.

Lastbilsföraren skadade sig allvarligt i olyckan som inträffade sent en vårnatt under 2018.

Enligt utredningen av olyckan sluttade marken där lastbilen välte.

Det saknades också mottagning på platsen som kunde guida föraren till en säker plats samt markeringar eller avspärrningar.

Nu får företaget där lastbilsföraren var anställd, en underentreprenör till en underentreprenör till LKAB, en företagsbot på 400 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen.

Företaget borde, enligt åklagaren som utfärdat boten, ha genomfört en riskbedömning för tippningen så att den kunnat genomföras på ett säkert sätt i mörkret.