DEBATT. I samband med flyktingkrisen 2015 beslutades att privata utbildare vid sidan av polismyndigheten skulle få utbilda ordningsvakter.

Dåvarande rikspolisstyrelsen såg ett behov av 1 000 nya ordningsvakter på kort tid till bland annat asylboenden, och insåg att man inte skulle hinna med utbildningarna inom myndigheten.

Men polismyndigheten har problem med att hitta lämpliga sökande. Samma år sökte 2 400 personer till polisens utbildning, varav endast 400 bedömdes lämpliga och välkomnades till utbildningen.

När jag intervjuade utbildningsansvarige i Skåne menade han att det krävs 6 000 intresserade om 1 000 nya ordningsvakter ska utbildas.

Det är inga robotar som ska sättas ut på postering, man kan inte öka produktionstakten genom att bygga ut fabriken

Kolbjörn Guwallius

Bevakningsbranschen skriker redan efter fler ordningsvakter. Allt fler kommuner, köpcentra och andra verksamheter vill anlita dem. Men det är svårt med tillgången. Det är inga robotar som ska sättas ut på postering, man kan inte öka produktionstakten genom att bygga ut fabriken. I stället måste man göra yrket attraktivt för rätt personer.

Det är inte bara attraktionskraften i yrket som är ett problem. Ordningsvakter i offentliga miljöer utsätter sig för stora risker. De möter oberäkneliga personer som de måste kunna handskas med utan att själva skada sig.

De måste kunna fatta svåra beslut, ibland inom några sekunder. Det gör att ordningsvakterna även utsätter andra för risker.

Sammantaget innebär det att erfarenhet och kompetens är viktiga nyckelord.

Och de har också varit branschens ledstjärnor tidigare. Så länge antalet ordningsvakter inte ökade nämnvärt kunde man i lugn och ro välja ut intresserade att ersätta dem som försvann.

Och då bland dem som redan hade jobbat som väktare i några år och lärt sig branschen den vägen.

När dessa personer, väl insatta i bevakningsbranschen och tränade i att prata med människor, väl kom ut i sitt nya arbete med större befogenheter, fick de gå bredvid någon som arbetat länge i yrket.

Man hade ett slags informellt och icke-obligatoriskt lärlingssystem efter den tiodagarskurs som utgjorde det enda formella kravet.

Trots det har det fungerat sådär. Rapporteringar om ordningsvakter som begår övertramp har varit återkommande lika länge som yrket har existerat. Utbildningen har förlängts i omgångar för att möta problemen utan att någonsin komma tillrätta med dem.

Det är fortfarande en av Sveriges kortaste yrkesutbildningar, trots att det handlar om ett yrke med polisiära våldsbefogenheter.

Det skulle inte finnas tillräckligt många erfarna som visar och berättar hur jobbet faktiskt går till

Kolbjörn Guwallius

När det i dag ropas på fler ordningsvakter från olika håll har man behövt frångå den tidigare ordningen. Vem som helst med nästan vilken bakgrund som helst kan i dag få jobb som ordningsvakt och kan hamna direkt i svåra miljöer efter några få dagars kurs.

Kanske får man gå bredvid någon som också är ganska ny i jobbet. Att kvaliteten sjunker är uppenbart.

Det går inte att säga med säkerhet om detta har spelat in just vid de senaste årens rapporterade missförhållanden, men fel kommer att bli vanligare.

En gravid kvinna som kastas av tunnelbanan och brottas ner, ungdomar som bara försökte fotografera i tunnelbanemiljö, barn som omhändertogs på en tågstation under kaotiska former, en man med intellektuell funktionsnedsättning som togs för berusad och kastades ut från en annan tågstation, barn som släpades runt i benen på golvet i ett köpcentrum – listan är lång och kommer att bli längre.

Den här utvecklingen skulle förstärkas lavinartat om staten dessutom genom polisen skulle anställa 2 000 ordningsvakter på bara ett år, som Moderaterna föreslår.

Det skulle krävas massiva utbildningsinsatser för att 40 nya ordningsvakter i veckan ska lämna utbildningen, utöver de som redan utbildas, Ovanpå det enorma rekryteringsinsatser för att hitta lämpliga intresserade.

Även med en något förlängd utbildning, som Moderaterna vill se, skulle situationen vara lika illa som tidigare när det gäller arbetsplatsintroduktionen.

Det skulle inte finnas tillräckligt många erfarna som visar och berättar hur jobbet faktiskt går till.

Tanken med Moderaternas förslag är att de nya ordningsvakterna ska ägna sig åt trygghetsskapande insatser på allmänna platser, åt transporter till och från häkten och förhör samt åt transporter av berusade personer.

För detta måste flera lagar ändras i rask takt, lagar av betydelse för rättssäkerheten och för skydd av enskildas liv och hälsa.

Frågan är hur trygghetsskapande det blir om uniformerade personer med befogenheter att använda våld – men utan kompetens att bedöma människors beteenden eller förståelse för proportionalitet – patrullerar städerna.

Vad händer till exempel när ordningsvakter misstar en intellektuell funktionsnedsättning eller ett epileptiskt anfall för berusning?

Ulf Kristersson sa på Moderaternas presskonferens att det är frågan om en tillfällig lösning, bara tills vi har utbildat uniformerade poliser så det räcker.

Men Sveriges polisbrist är kronisk och har alltid använts som argument för att rulla fram ordningsvakternas positioner. Historiskt har de aldrig rullats tillbaka när förflyttningen väl har skett.