Arbetsmiljöverket får tio miljoner kronor mindre i 2020 års budget än vad det anser sig behöva för att upprätthålla kvaliteten, vilket Arbetet kunde rapportera i onsdags.

Myndigheten tvingas därför sänka ambitionerna inför nästa år, i ett läge när regeringen säger sig vilja satsa på arbetsmiljön.

Nu kräver Vänsterpartiet 120 extra miljoner till Arbetsmiljöverket nästa år, i sin budgetmotion som presenteras i dag.

Det handlar om 50 miljoner kronor till fler inspektörer, 30 miljoner till riktade insatser och analys samt 40 miljoner till utbildning och fortbildning av skyddsombud.

– Jag har svårt att se hur Arbetsmiljöverket inte skulle behöva sänka ambitionerna med regeringens budget. Det är väldigt beklagligt när vi har en så allvarlig situation med allt fler dödsolyckor på arbetsplatserna, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Under förra året dog 58 personer på sina arbeten i Sverige, vilket är den högsta siffran sedan 2011.

Utvecklingen går alltså åt fel håll i förhållande till den nollvision mot dödsfall i arbetet som är regeringens linje.

– Arbetsmiljöverket har en nyckelroll när det handlar om nollvisionen. Nu får de inte stödet som behövs. Men centrala aspekter är också arbetsrättsliga frågor, som långa entreprenadkedjor och tillfällig arbetskraft, vilket det ökar riskerna, säger Ali Esbati.

Vänsterpartiet kräver därför en statlig kriskommission som ska föreslå konkreta åtgärder för att vända utvecklingen.

– Det handlar om att ta ett samlat grepp, ungefär som en haverikommission. Det är också ett sätt att ge frågan dignitet. Arbetet ska inte vara förknippat med dödsfara.

Andra förslag från Vänsterpartiet är att tillsätta en utredning för att motverka arbetslivskriminalitet, det vill säga att oseriösa företag dumpar löner och bryter mot lagar, samt utökade befogenheter för regionala skyddsombud.

Dessutom vill partiet ha lagstadgad företagshälsovård för alla. I dagsläget omfattas 65 procent av arbetstagarna av företagshälsovården.

– Om man läser lagen generöst så står det egentligen redan att företagshälsovård ska finnas för alla. Men täckningen har dramatiskt gått ned. Vi vill se en trepartssamverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det ger signaler om att det förebyggande arbetet är en väldigt viktig del i kedjan.  

Hur ska dessa satsningar finansieras?
– Vi lägger ett samlat budgetförslag utan gigantiska skattesänkningar för folk med högst inkomst. 120 miljoner till Arbetsmiljöverket kan jämföras med de 6 000 miljoner som borttagandet av värnskatten kostar, säger Ali Esbati.

Dödsolyckor – chaufförer mest utsatta

  • 2018 dog 58 människor i Sverige på sina arbeten, vilket är den högsta siffran sedan 2011.
  • Den överväldigande majoriteten som drabbas är män (92 procent) inom LO-yrken, i synnerhet transportsektorn.
  • Under perioden 2011–2018 var 17 procent av de förolyckade i arbetet lastbilschaufförer.

Källa: Arbetsmiljöverket.