Åtgärdspaketet presenterades av finansminister Magdalena Andersson och den nytillträdda arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, tidigare TCO:s ordförande, vid en pressträff på tisdagseftermiddagen. Det beskrivs som ”en kursändring för arbetsmarknadspolitiken”.

 – Vi ser till att Arbetsförmedlingen kan fortsätta sitt reformarbete under lite mer ordnade former. Det har varit en tuff omställningstid med 2019 års budget. Att tvingas skära tre miljarder, det är klart att det får effekter. Så nu tillför vi resurser för att undvika fler neddragningar, säger Eva Nordmark.

Totalt har 4 500 anställda varslats om uppsägning på Arbetsförmedlingen och mer än hälften av kontoren ska slå igen. Antalet utbildningsplatser för arbetslösa har inte varit så få sedan 1950-talet, enligt LO.

Är 193 miljoner tillräckligt för att undvika ytterligare neddragningar?

– Jag utgår ifrån att ledningen på Arbetsförmedlingen gör allt de kan och tar ansvar för att använda resurserna på ett klokt sätt, säger Eva Nordmark.

Hon betonar att satsningen är en kompromiss mellan fyra partier.

– Då får man ge och ta. Man ska komma ihåg att för ett år sedan fanns det en majoritet i riksdagen för att lägga ned Arbetsförmedlingen helt. Så ser det inte ut i dag. Nu har vi förhandlat fram detta. Det är en tuff reform, men jag har höga förväntningar på myndigheten att leverera, säger hon.

Satsningen omfattar bland annat också ytterligare 281 miljoner kronor till arbetsmarknadsutbildningen samt 427 miljoner kronor till extratjänster och introduktionsjobb, som syftar till att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska komma i arbete.

Jobbsatsningen kommer samma dag som SCB presenterar nya arbetslöshetssiffror. I augusti var 393 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en ökning med 56 000 personer, eller 1 procentenhet, jämfört med motsvarande månad 2018.

Enligt finansminister Magdalena Andersson hänger ökningen ihop med den internationella konjunkturen och att sommarstatistiken generellt är mer osäker.

– Den internationella konjunkturen påverkar Sverige och svensk arbetsmarknad. Men det är andra månaden i rad och siffrorna pekar mer nedåt än vi hade trott, säger hon.

TCO-ordföranden Peter Hellberg är kritisk till satsningen som han anser vara otillräcklig.

– Det är bra att det blir fler platser på arbetsmarknadsutbildning och att neddragningen av resurser till Arbetsförmedlingen dämpas. Grundproblemet finns dock kvar eftersom man genomför en genomgripande reform i allt för snabb takt, säger han i ett pressmeddelande.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson anser å sin sida att de delar av januariavtalet som gäller Arbetsförmedlingen bör omförhandlas.

– Synen på Arbetsförmedlingen, att ingenting ska drivas av staten som det står där, har visat sig inte fungera, sa han i söndagens Agenda på SVT.

Andra reformer i höstbudgeten

Budgeten för 2020 presenteras i morgon onsdag. Här är förslag som redan presenterats.

  • Slopad värnskatt. Borttagandet av den extra inkomstskatten för höginkomsttagare beräknas motsvara drygt sex miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter nästa år.
  • Sänkt skatt för glesbygden. Ett ”landsbygdspaket” med en kostnad på totalt 2,2 miljarder kronor lanseras nästa år. Bland annat sänkt skatt för personer i vissa glesbygdsområden med 137 kronor i månaden.
  • Sänkt arbetsgivaravgift. Gäller när företag anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa. Beräknas kosta sex miljarder under tre år.
  • Satsning på försvaret. Fem miljarder kronor årligen mellan 2022 och 2025.
  • Sänkt skatt för pensionärer. Garantipensionen höjs och pensionärer över 65 år med inkomster över 17 000 kronor i månaden får sänkt skatt. Beräknas kosta drygt fyra miljarder kronor. 
  • Utvecklingsledighet, det som tidigare kallades friår, återinförs. Kostnaden blir 200 miljoner första året.
  • Klimatinvesteringar. Enligt regeringen innehåller höstbudgeten totalt 2,9 miljarder kronor i nya klimatsatsningar.
  • Satsning på kulturskolan. Regeringen återinför det statliga stödet till kulturskolorna. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor per år till de kommuner som har kulturskola.