Nu skulle det vara dags för slutförhandlingar, trialog, mellan Europaparlamentet, kommissionen och ministerrådet om mobilitetspaketet. Lagarna i paketet reglerar yrkeschaufförers villkor. 

Men efter krav från den konservativa och EU-skeptiska partigruppen ECR har parlamentets transportutskott i morgon en omröstning som kan kasta om spelplanen.

– Det skulle betyda att det arbete som lades ned förra mandatperioden kastas i papperskorgen och att vi får ytterligare troligtvis fem år innan vi får ny lagstiftning för ordning och reda på vägarna, säger EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) om vad det skulle betyda om ECR:s linje vinner.

ECR kräver att hela lagpaketet lämnas tillbaka till kommissionen, den instans som tar fram grunden till lagförslag.

Kravet blir möjligt att ställa i och med att det hållits ett EU-val mitt i processen.

– Jag är nervös med tanke på hur mycket som ligger i vågskålen för svensk och europeisk transportmarknad. Samtidigt hoppas och tror jag att vi kan vinna omröstningen, så att vi kan gå in i trialog och slutföra paketet, säger Johan Danielsson.

Han är vice ordförande i transportutskottet. Frågan om att få mobilitetspaketet i hamn är central för honom. 

Att ECR är den enda politiska grupp som har begärt att paketet skickas tillbaka till kommissionen talar för att kravet inte går igenom.

– Men sedan finns det splittringar som går genom de politiska grupperna så helt lätt att förutspå omröstningen är det inte, säger Johan Danielsson.

Frågan om chaufförernas villkor har genom hela processen väckt starka känslor och hårt motstånd, den har bitvis delat parlamentet snarare efter geografi än politisk hemvist. 

Reglerna rör chaufförers rätt till vila, hur de ska omfattas av arbetsvillkor i det land där de kör samt i vilken utsträckning de får stanna och köra nationella transporter i länder dit de kört internationellt.

Den sista punkten, de så kallade cabotagereglerna, har varit central för Sverige på grund av konkurrens från utländska chaufförer som stannar och kör inom landet.

Men där till exempel svenska socialdemokrater ser en angelägen möjlighet att säkra lika villkor på vägarna ser många från östra Europa protektionism, ett sätt att stänga dem ute.

– Vad vi framför allt har fokuserat på från svensk sida är att säkerställa att bedriver du inrikestrafik i Sverige så ska du göra det till svenska löner och arbetsvillkor. I min värld är det inte protektionism och om det är protektionism så är det acceptabel och nödvändig sådan, säger Johan Danielsson om kritiken.

Även om utskottet i morgon röstar mot ECR:s krav på att returnera lagpaketet är kusten ännu inte helt klar inför slutförhandlingar. 

Även på tisdag i nästa vecka hålls en omröstning i utskottet. Torsdagens omröstning kom som en överraskning, förfarandet är mycket ovanligt.

Tisdagens är däremot rutin. Eftersom val hållits sedan parlamentet röstade för paketet i våras ska utskottet ge det nya parlamentet grönt ljus för att gå vidare in i slutförhandlingar. 

Resultatet kan bli att parlamentet måste arbeta om sin position först, vilket också kommer att ta tid.

Om det nu går den väg du önskar i dessa båda omröstningar, hur sannolikt är det då att slutförhandlingar ros i land under de här förutsättningarna?
– Det är klart att det finns stora spänningar. Men om vi kommer in i trialog får man arbeta konstruktivt utifrån de positioner vi har och se vilka mindre justeringar man kanske kan göra för att bredda majoriteten något, säger Johan Danielsson.

Finns det något problematiskt med att faktiskt driva igenom ett förslag som väcker så här desperat motstånd från vissa berörda? Får lagstiftningen legitimitet?
– Det är eftersträvansvärt att skapa så breda majoriteter som möjligt för lagstiftningen och det är klart att det är problematiskt om en stor grupp medlemsstater, ledamöter och politiska grupper känner sig helt överkörda. Jag hoppas att vi under trialogen kan försöka hitta små justeringar som gör förslaget lite mer acceptabelt för alla, men samtidigt är det inget alternativ att inte göra någonting. 

Han betonar att dagsläget på Europas vägar inte är acceptabelt och fortsätter:

– Lika desperat som en del är emot förslaget, i lika desperat behov är vi av lagstiftning för att få ordning och reda. 

Även inför att det tidigare parlamentet röstade för mobilitetspaketet i april gjordes upprepade försök att sätta stopp för hela processen.