I förra veckan enades EU-parlamentet om vilka ledamöter som ska sitta i dess tjugo utskott. Socialdemokraten Johan Danielsson tar plats som ledamot av parlamentets utskott för transportfrågor och turism (TRAN).

38-åringen från Borlänge kommer närmast från posten som EU-samordnare på LO och gick till val med samtliga LO-förbunds stöd.

– Det förpliktigar att jag jobbar med arbetsmarknadsfrågor och fackliga frågor i parlamentet också, säger Johan Danielsson.

Transportutskottets närmaste uppgift är att ro i land EU:s stora vägtransportpaket, som parlamentet till sist enades om i våras. Paketet reglerar lastbilstrafik och andra vägtransporter i Europa.

Hälften av lastbilarna på svenska vägar är inte registrerade i Sverige. Fackförbundet Transport har länge larmat om prispress och dumpade löner i branschen. 

– Det handlar om att se till att den som bedriver inrikestrafik i Sverige ska registrera bilen här, skatta här och ha svenska kollektivavtal, säger Johan Danielsson. 

Han blir även suppleant i EU:s arbetsmarknadsutskott, där han bland annat vill fokusera på arbetsmiljöfrågor, som dödsfall på jobbet. 

– Vi kommer att pressa ansvariga kommissionärer så att de under kommande åren lägger fram ett ambitiöst arbetsmiljöarbete.

– Det handlar bland annat om att få till en nollvision för dödsolyckor i arbetet och att fortsätta sätta gränsvärden för fler cancerogena ämnen, säger Johan Danielsson.

De svenska Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta EU-val någonsin och den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet, S&D, förlorade 50 mandat men är fortfarande näst störst. Största utmaningen blir att skapa majoriteter kring frågor om arbetsvillkor, menar Johan Danielsson. 

– Under förra mandatperioden var det ofta ganska knappa majoriteter för att åstadkomma förbättringar på de här områdena, säger han. 

– Nu får vi se hur det blir med det nya parlamentet och nya styrkeförhållanden.

Nykomlingar i EU-parlamentet

16 svenskar är nyvalda Europaparlamentariker

Tomas Tobé (M)

Jessica Polfjärd (M)

Jörgen Warborn (M)

Arba Kokalari (M)

Abir Al-Sahlani (C)

Karin Karlsbro (L)

Sara Skyttedal (KD)

David Lega (KD)

Heléne Fritzon (S)

Johan Danielsson (S)

Erik Bergkvist (S)

Evin Incir (S)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Pär Holmgren (MP)

Jessica Stegrud (SD)

Charlie Weimers (SD)

Källa: Europaportalen