När Eva Nordmark nu tar plats i regeringen Löfven är hon den andra TCO-ordföranden som blir arbetsmarknadsminister.

En av hennes föregångare på posten som ansvarig för arbetslivsfrågor är Björn Rosengren som ledde tjänstemannaorganisationen några år under 1980-talet. Under hans tids som näringsminister hade han även ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Från LO-leden rekryterades visserligen Hans Karlsson, men har var inte ordförande för LO utan avtalssekreterare.

2002 utnämnde Göran Persson honom till arbetslivsminister, ett uppdrag han hade fram till alliansens valseger 2006.

Leif ”Blomman” Blomberg var biträdande arbetsmarknadsminister i Ingvar Carlssons regering. Men hämtades från posten som Metall-ordförande.

När det gäller andra fackordföranden i skiktet under centralorganisationerna LO, TCO och Saco som gjort politisk karriär på andra poster än på arbetsmarknadsdepartementet är det självfallet en som sticker ut. Statsministern själv.

Stefan Löfven gick raka vägen från posten som IF Metalls ordförande till att bli Socialdemokraternas partiledare och senare statsminister.

Även utbildningsminister Anna Ekström har haft ett fackligt toppjobb. Hon var under drygt tio år ordförande för akademikerna i Saco, dit hon rekryterades från regeringskansliet.

En annan facklig rekrytering, ur TCO-kretsen, är Annika Strandhäll som kom från fackförbundet Vision, tidigare SKTF. Även Eva Nordmark började sin fackliga bana inom SKTF. Hon var ordförande för förbundet.

Strandhäll har varit minister på Socialdepartementet.

Värt att notera är emellertid att till skillnad från tjänstemännens och akademikernas fack har LO-facken en direktkanal in i Socialdemokraterna genom den facklig politiska samverkan som bland annat innebär representation i partiets högsta ledning.