Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Arbetet Global ringde runt till utländska korrespondenter som jobbar i Sverige.

Vi frågade dem hur de ser på svensk arbetsmarknadspolitik och om de överhuvudtaget rapporterar om ämnet.

Här är några av svaren vi fick.

David Stavrou Kay, jobbar för den israeliska tidningen Haaretz

Har du bevakat svensk arbetsmarknad?
– Israeler och tidningen jag skriver för är väldigt intresserade av den svenska välfärdsmodellen. Till exempel har jag skrivit om sjukvård, föräldraledighet, bostadspolitik och barnomsorg i Sverige, liksom om att högre utbildning är gratis här.

David Stavrou Kay har bott av och till i Sverige i 14 år och skrivit för flera israeliska tidningar.

– Men om man ser till jobb och arbetsmarknad så är inte det så sexiga ämnen. En gång skrev jag om McDonalds i Sverige. Det är fascinerande att 20-25 åringar i Sverige får en lön som är betydligt bättre än i många andra länder och att de har bra villkor och möjlighet att organisera sig. 

Har du rapporterat om svenska storbolag?
– Ja, jag har skrivit om H&M och Ikea. Innan jag jobbade för Haaretz skrev jag för en tidning som heter Globes som är ungefär som Dagens Industri. Och då fick jag göra mer näringslivsvinklar, till exempel om LKAB och Saab och Trollhättan.

Vilka ämnen är dina läsare mest intresserade av?
– Invandringen, den så kallade svenska- eller nordiska modellen och det utrikespolitiska bråket mellan Israel och Sverige. Jag gillar inte att kalla det för ett bråk men det omnämns så i Israel. Senaste året har jag skrivit om Svenska Akademien, om Nollvisionen (det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken reds anm.) och den svenska sexköpslagen som Israel kopierar. 

Om du jämför svensk och israelisk arbetsmarknad, vad tycker du själv är mest intressant i Sverige?
– Fram till slutet av 1970-talet var Israel en socialdemokratisk välfärdsstat. Men under 1980-talet blev landet mer privatiserat, fackförbunden förlorade makt och samhällsklyftorna ökade. Väldigt många israeler betalar ingen inkomstskatt i dag för att de har så dåliga löner, även inkluderat lärare, sjuksköterskor och andra akademiska jobb. Jag är öppen med att när jag skriver om svensk arbetsmarknad och svensk välfärd så gör jag det för att visa israeler att det är möjligt med ett annat system än det som finns i Israel.

Jean-Paul Pouron, jobbar för fransk, belgisk, schweizisk och kanadensisk radio

Vad rapporterar du om?
– Välfärdsfrågor är alltid eftertraktade. 

Kan du ge något exempel? 
– Pension och andra sociala förmåner. I Frankrike vill de ha mycket om det svenska pensionssystemet nu för att de är intresserade av att ta efter den svenska modellen. 

Är länderna du rapporterar för också intresserade av arbetsvillkor och fackliga frågor?
– Ja, arbetsrätten intresserar i bland, liksom att Sverige inte har någon minimilön. Men det är svårt att ge en bild av Sverige när det är helt annorlunda i till exempel Frankrike.

Violette Goarant, rapporterar för bland annat Radio France Internationale

Bevakar du svensk arbetsmarknad?
– Ja, om det handlar om att förstå vissa delar i det svenska samhället. Till exempel har jag gjort ett jobb om hur privatiseringen inom skolan har påverkat lärare. Jag har också rapporterat om situationen för migranter på arbetsmarknaden.

Vad har överraskat dig mest medan du jobbat i Sverige?
– Tillgängligheten av statistik och data.

Vad är mest intressant att rapportera om?
– Svårt att säga, men något som ingen förväntar sig, något som är långt i från klichéerna.