De fackliga skyddsombudens befogenheter varierar mellan länderna i EU. Det vill europaparlamentarikern Johan Danielsson (S) åtgärda genom en kartläggning av skyddsombudens och arbetsinspektionernas situation.

Hans förslag röstades i dag igenom i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Nästa instans är budgetutskottet, som har det slutgiltiga avgörandet. Kartläggningen beräknas kosta motsvarande drygt åtta miljoner kronor under två år.

– Det är ett extremt bra första steg och jag hoppas att det går igenom i budgetutskottet. Men om det faller på teknikaliteter kommer vi tillbaka nästa år, säger han till Arbetet.

Bakgrunden är att EU:s strategiska ram för arbetsmiljö går ut nästa år och ska förnyas. Tanken med kartläggningen är att den ska utmynna i konkreta lagförslag eller ”andra initiativ”.

– Framför allt handlar det om att fackligt förtroendevalda inte får kränkas i sitt uppdrag. Om studien visar detta måste vi komma åt det på något sätt, säger Johan Danielsson.

Han skulle helst se en mer enhetlig lagstiftning som liknar Sveriges.

–  Det är en riktning jag skulle önska, med ett starkare skydd för de fackliga rättigheterna. Men när det till exempel gäller antalet arbetsmiljöinspektörer per arbetstagare är det inte tillräckligt i Sverige heller.

Är arbetsmiljö verkligen något som EU bör lagstifta om?

– Absolut! Arbetsmiljölagstiftning är ett sådant område där vi ser det som självklart. Vi måste ha en lägstanivå för att undvika konkurrens med människors hälsa. Men det handlar om en minimilagstiftning. Om vi eller andra länder vill ha generösare regler ska vi få det.

Kommer förslaget att möta motstånd?

– I min värld borde ingen motsätta sig detta. Men man kan tänka sig att den konservativa gruppen inte vill prioritera arbetsmiljön i budgeten.