Glencore planerar att stänga kobolt gruvan mellan 2020 och 2022 för underhåll.

Koboltpriserna har fallit över 40 procent i år på grund av en ökad produktion i Kongo-Kinshasa, vilket bland annat Financial Times tidigare rapporterat.

Schweizisk-brittiska gruvbolaget Glencore hänvisar även till att höjda skatter som en orsak till beslutet, vilket framkommer i ett internt brev från ledningen till alla anställda.

Fler än 14 000 dog i gruvorna under 2018

Global

Kobolt används i bland annat mobiltelefoner och batterier till elbilar. I Kongo-Kinshasa produceras ungefär 60 procent av världens kobolt.

Trots att gruvan nu ska rustas upp menar ledningen på Mutanda att inga jobb är i riskzonen kommande två år, skriver globala industrifacket Industriall.

Men frågan är ändå prioriterad bland Industrialls lokala representanter.

Pakistan: Många döda i gruvor

Global

”Det är en allvarlig situation och vi måste se över vad lagen säger om Glencores beslut. Som fackförbund måste vi förbereda oss för förhandlingar nu så vi inte blir tagna på sängen”, säger Isaac Kiki, som representerar Industriall i Kongo-Kinshasa, i ett uttalande.