Bakgrunden är besparingarna inom Arbetsförmedlingen på grund av den budget som M och KD röstat igenom med stöd av SD.

Under 2019 har cirka 3000 anställda sagts upp eller lämnat myndigheten på eget bevåg och 130 lokalkontor har lagts ned, skriver Dagens Nyheter.  

Arbetsförmedlingens siffror visar att pengarna nu inte räcker för att uppfylla regeringens mål att fler arbetslösa ska komma ut på arbetsmarknaden i år. 

När det till exempel gäller extratjänster riktade särskilt mot långtidsarbetslösa och nya på svensk arbetsmarknad tvingas Arbetsförmedlingen sänka sin målsättning för antalet deltagare från 18 000 till 7 500, rapporterar DN.

Arbetsförmedlingen köper också in betydligt färre utbildningar och andra insatser från privata aktörer, tvärtemot politiska intentioner att privata utförare ska spela en större roll i myndighetens arbete.

Beställningarna har minskat med 40 procent under 2019. 

– Nedskärningarna slår brett, både mot arbetsgivare och arbetssökande. Budgeten inför nästa år ser dock ljusare ut, säger Eeva Vestlund, chef över den avdelning på Arbetsförmedlingen som ansvarar för samordning och uppföljning, till DN.