Trädplanteringen syftar till att möta hotet från klimatförändringen, men också att landet så småningom ska kunna dra nytta av de nya skogarnas produktivitet.

Omkring 35-40 procent av Etiopiens landmassa var täckt av träd i början av 1900-talet. Hundra år senare var den andelen bara fyra procent.

Även om antalet nyplanterade träd i sig är imponerande, så har landet som mål att plantera fyra miljarder träd, rapporterar BBC.

Premiärministern Abiy Ahmeds kritiker säger att han använder kampanjen för att distrahera allmänheten från de problem som hans regering brottas med, däribland etniska konflikter som har tvingat omkring 2,5 miljoner människor att fly från sina hem, enligt BBC.