Femton anmälningar om överhettade arbetsplatser, varav tio inom skola, vård och omsorg.

Det var facit när Arbetet förra året gick igenom sommarens anmälningar till Arbetsmiljöverket där skyddsombud begärde åtgärder i arbetsmiljön.

I värmen hade personal upplevt bland annat huvudvärk, illamående och irritation. 

En av dem som gjorde en anmälan var skyddsombudet Eva Jonsson på beroendemottagningen i Västerås.

Temperaturen låg på mellan 28 och 30 grader, trots neddragna persienner, stängda fönster och bärbara fläktar.

Klimatkris

Skolor, vård och omsorg utsatta i hettan – nu krävs framtida åtgärder

Arbetsmiljö

I år är hon nöjd med situationen.

– Det tog ju skruv det där. De har installerat fjärrkyla. Den har precis körts igång nu i början av juni och de håller på att ställa in det. Men man märker en väldigt stor skillnad, säger Eva Jonsson nu.

Att köra buss i väldigt hög värme är en säkerhetsrisk.

Det hävdade skyddsombudet och bussföraren Petri Myllykoski när han skickade in en 66a-anmälan för arbetssituationen på bussbolaget Nobina i Södertörn. 

– Inför den här sommaren ser det riktigt bra ut, konstaterar han nu.

Arbetsgivaren har utbildat AC-mekaniker lokalt och samtidigt hyrt in mekaniker för att laga luftkonditioneringen på bussarna.

Bland de skyddsombud som förra året slog larm finns andra som inte är lika säkra på att tillräckligt har gjorts för att klara nästa värmebölja.

Belinda Mattsson lade ett skyddsstopp när temperaturerna blev runt 35 grader i korridorerna och 45 i duscharna på äldreboendet Åkershem i Borlänge förra sommaren.

Hon säger att arbetsgivaren just nu har löst situationen med fläktar men att det är en tillfällig lösning som inte är hållbar i längden. Större insatser behövs och har utlovats från politiskt håll, Belinda Mattsson tänker kämpa för att detta blir verklighet.

Läraren Sanna Hillerdal på Paulinska skolan i Strängnäs beskrev i sin anmälan att arbetsrum och klassrum kunde bli extremt varma.

Arbetsmiljöverket krävde sedan att skolan skulle sätta upp solskydd vid fönster, upprätta en handlingsplan och kontrollera ventilationen.

Klimatkris

Värmeslag på äldreboendet: 45 grader i duscharna

Arbetsmiljö

Annars riskerade skolan ett vite på 200 000 kronor.

Sanna Hillerdal är inte längre skyddsombud men har följt utvecklingen. Solskydd är på plats nu, men enligt henne blev de inte uppsatta i tid till att det blev varmt i år.

– Elever och kollegor har klagat på ont i huvudet. Vi har definitivt märkt av att det har varit varmare än man skulle vilja.

I handlingsplanen som skolan tagit fram står att ventilationssystemet inte klarar att kyla ner lokalerna ”i önskvärd omfattning” vid extrem värme. Lösningar som läggs fram är att eleverna ska ta med egna vattenflaskor, att extra vatten ställs fram och att man kan undervisa utomhus. 

Tycker du att arbetsgivaren gjort tillräckligt?
– Tillräckligt för mig skulle vara att man har en dräglig inomhustemperatur. Så det är inte tillräckligt. Man har gjort en ansats men är inte riktigt där än, säger Sanna Hillerdal.

Ett par ytterligare skyddsombud som Arbetet kontaktar säger att situationen har varit bättre i år, men att det främst beror på att det inte varit lika varmt.

Det pågår dialoger och har talats om lösningar som ännu inte är på plats.