Ingrid Norberg och Belinda Mattsson vid en fläkt i det gemensamma utrymme där en del gamla fick vistas nattetid i somras då deras rum blev för varma. När fler fläktar behövdes var de slut i handeln.

BORLÄNGE. När 2018 års skoningslösa sol gassade mot det platta taket på äldreboendet Åkershem i Borlänge, byggt 1969.

När temperaturer uppmättes till 45 grader i duscharna och runt 35 i korridorerna och rummen.

När huvudskyddsombudet Belinda Mattsson såg arbetskamrater komma gråtfärdiga till jobbet.

Då bestämde hon sig för att gå steget längre än att kräva åtgärder.

Hon lade ett skyddsstopp för att hindra det tyngsta arbetet, städning och duschning, under de varmaste timmarna.

Klimatkris

Skolor, vård och omsorg utsatta i hettan – nu krävs framtida åtgärder

Arbetsmiljö

– Personalen har krigat om detta i så många år, säger hon om behovet av bättre ventilation.

Nu var tålamodet slut.

Arbetsmiljöverket hävde stoppet några dagar senare, för att det inte rådde omedelbar fara för liv och hälsa.

Men myndigheten krävde åtgärder.

Arbetsgivarens besked var bland annat att man skulle undvika duschning när det var som varmast.

Anställda fick under sommaren också köpa svalare kläder och lämna in kvittot. Några gånger fick personal gå hem tidigare.

Men Belinda Mattsson och hennes kollegor önskar mer långsiktiga insatser.

Undersköterskan Richard Månsson, även han skyddsombud, betonar att byggnaderna är gamla och luften dålig också vintertid.

– Vi har klagat på detta i många år. De måste göra något åt ventilationen, säger undersköterskan Anette Larsson.

Man sprang och kollade till de boende hela tiden

Undersköterskan och skyddsombudet Richard Månsson om sommarens hetta. Själv var han tvungen att byta kläder efter halva arbetsdagen.

Drygt en månad efter att skyddsstoppet hävdes kan en långsiktig lösning finnas inom räckhåll.

Socialdemokraterna har lovat att äldre–omsorgen i kommunen ska få kylning under den nya mandatperioden, kommunstyrelsen har beställt en utredning om hur det ska gå till.

– Vi tror ju att vi står inför en klimatförändring och kommer ha extremväder framöver. Då måste vi kunna garantera våra svaga äldre en rimlig inomhusmiljö, men också att vi har en rimlig arbetsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S).

Även behoven i andra kommunala lokaler ska ses över.

– Nu känns det som att det är i rullning, säger Belinda Mattsson.

Samtidigt är den politiska majoriteten i Borlänge oklar efter valet.

Bland undersköterskorna är stämningen avvaktande. Allra mest luttrad är kanske Ingrid Norberg.

Hon är undersköterska och skyddsombud på ett annat av kommunens boenden, men jobbar huvudsakligen fackligt.

Huvudskyddsombudet Belinda Mattsson med en av de flyttbara luftkylare som finns i köksutrymmena på Åkershem. Nu hoppas hon att mer omfattande kylning finns på plats inom de närmsta fyra åren.

– Efter alla år har man lite svårt att tro att det gick så lätt, säger hon, som själv har politiska uppdrag för S, om löftet.

Hon började driva frågan om ventilationen för ungefär femton år sedan.

Visst har fläktar och AC köpts och fönster försetts med solskydd, men hon saknar ett större grepp.

När 2018 års värme rullade in skruvade naturen liksom upp volymen på diskussionerna.

På Åkershem fick gamla ibland väckas fem gånger per natt för att trugas i vätskeersättning.

För undersköterskan Lotta Hansson blev arbetet till sist så besvärligt att hon fick sjukskriva sig.

Bara att gå i korridoren var en kamp

Undersköterskan Anette Larsson

– Jag mådde jättedåligt, jag klarade inte av att tänka ens, säger hon.

Undersköterskan Lisa Jirborg kände inte riktigt igen sig själv. Hon blev lättirriterad, svettades som hon aldrig annars gör.

– Jag brukar vara pigg, men jag var så trött att jag mådde illa, säger hon.

Olof Jonsback var enhetschef på Åkershem när skyddsstoppet lades. Han tycker att de hanterade värmen så gott de kunde.

– Vädret rår vi inte på och byggnaden är som den är, säger han.

Men han håller med om att det behövs en översyn av fastigheterna, framför allt för de boendes skull.