Som Arbetet tidigare rapporterat kommer försäkringen att ingå i medlemskapet i IF Metall.

Försäkringen innebär att medlemmar med en lön över 25 025 kronor i månaden (den högsta inkomst som omfattas av den allmänna arbetslöshetsförsäkringen) får behålla 80 procent av sin inkomst under de första 100 dagarna som arbetslösa. 

Skyddet gäller inkomster upp till 50 000 kronor i månaden. 

IF Metall-medlemmar som tjänar under a-kassans tak på 25 025 kronor per månad får en kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen. Den gäller från arbetslöshetsdag 101, då ersättningen från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen sjunker.

I inkomstförsäkringen ingår också stödsamtal för medlemmar som hamnar i kris när de förlorar jobbet. 

Den nya försäkringen innebär en kursändring för IF Metall, som tidigare varit emot att varje fackförbund försäkrar sig på egen hand.

LO och förbunden har sett arbetslöshetsersättning som statens ansvar och har menat att risken finns att staten drar sig tillbaka om facken tecknar försäkringar.

Ett annat motargument har varit att medlemmar i fack med stor risk för arbetslöshet får betala mer för skyddet än andra.

“Som förbund arbetar vi för bra generella trygghetssystem, men vi ser också att det i nuläget inte är realistiskt att på politiskt väg höja taket i den allmänna försäkringen så att de flesta når upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet.”, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson i en kommentar till Arbetet.

Inkomstförsäkring är den näst viktigaste anledningen att vara med i facket, efter kollektivavtal, enligt en Sifoundersökning från våren 2018. 50 procent av de tillfrågade såg inkomstförsäkring som en viktig anledning att vara medlem.

“De fackliga värderingarna är grunden i vår verksamhet, men medlemsnyttan är ett av det starkaste argumenten för medlemskap. Så har det alltid varit. Försäkringar och olika förmåner som följer med medlemskapet är inget nytt fenomen och vi måste hela tiden utveckla oss för att nå nya medlemmar och behålla de vi har.”, skriver Marie Nilsson.