Försäkringen, som börjar gälla den 1 juli 2019, levereras av Folksam och kommer att ingå i medlemskapet i IF Metall.

Försäkringen innebär att de medlemmar som har lön över 25 025 kronor i månaden (vilket är den högsta inkomst som omfattas av den allmänna arbetslöshetsförsäkringen) får behålla 80 procent av sin inkomst under de första 100 dagarna som arbetslösa.

Skyddet gäller inkomster upp till 50 000 kronor i månaden.

Den som vill kan teckna en tilläggsförsäkring som förlänger skyddet, så att det gäller även dag 101 – 200.

Men även medlemmar som har lön mellan 20 900 och 25 025 kronor i månaden kommer att ha nytta av försäkringen.

De 100 första dagarna har den här gruppen fullt skydd (alltså 80 procents ersättning) från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen.

Men efter dag 101, då den allmänna försäkringen bara ersätter inkomst upp till 20 900 kronor, ska den fackliga försäkringen fylla på, så att medlemmen får behålla 80 procent av sin tidigare inkomst fram till dag 200.

Den senare gruppen av medlemmar ska få möjlighet att få teckna en tilläggsförsäkring som förlänger skyddet fram till dag 300.

– Ett unikt inslag i vår försäkring är att medlemmar som hamnar i kris när de förlorar jobbet ska erbjudas stödsamtal, säger Lea Skånberg, chef på IF Metalls arbetslivsenhet. Både ekonomisk och psykologisk expertis ska finnas tillgänglig.

IF Metall har länge avstått från att teckna inkomstförsäkring för sina medlemmar, av två skäl.

För det första har förbundet sett en inkomstförsäkring som en risk för förbundets ekonomi. I konjunktursvackor, som vid finanskrisen 2009 – 2010, skulle kostnaden för försäkringen kunna bli mycket hög.

För det andra driver IF Metall, liksom övriga LO-förbund, kravet att inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ska höjas så att de allra flesta får 80 procents ersättning.

Att varje fackförbund försäkrar sig på egen hand är fel väg, har IF Metall resonerat.

Det gör att medlemmar i förbund med stor risk för arbetslöshet får betala mer för sitt skydd än andra.

– Nu när de flesta andra fackförbund erbjuder inkomstförsäkringar har förutsättningarna förändrats, säger Lea Skånberg. Och förbundets ekonomi har utvecklats så att det numera finns utrymme för en inkomstförsäkring.

– Att vi skaffar försäkringen innebär inte att vi släpper våra politiska krav: att de allra flesta ska få 80 procents ersättning från såväl den allmänna sjukförsäkringen som arbetslöshetsförsäkringen, betonar Lea Skånberg.

IF Metalls förbundsstyrelse fattade beslutet att införa en inkomstförsäkring i går, tisdag.

Beslutet utgick från ett förslag från Folksam. Ännu återstår dock att teckna avtal om försäkringen, och formulera de exakta villkoren.