En lastbilschaufför ska lossa timmer på en träindustri i Varberg. Men något går fel och mannen kläms till döds.

I Ljungskile arbetar en brandman med att släcka en brand när en tung takdel rasar över honom och han faller från en stege.

Några månader senare mister han sitt liv.

Det här är några av förra årets arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. 

Arbetet har följt upp utredningarna av de dödsolyckor som inträffade på jobbet 2018.

Vanligast var fallolyckor, klämolyckor och trafikolyckor. Oftast är det män i arbetaryrken som mister sina liv.  

Efter dödsolycka med rostig cistern – företag ändrar rutiner

Arbetsmiljö

Hittills har inget åtal väckts till följd av dödsolyckorna. I 29 fall har åklagarna lagt ner förundersökningarna.

I 16 fall utreds fortfarande om någon gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. 

I mars 2018 omkom den lastbilschaufför i 30-årsåldern som klämdes när han skulle lossa timmer på företaget Deromes anläggning i Varberg.

Maria Johansson, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, lade ner förundersökningen tidigare i år.

Enligt henne gick det inte att bevisa att arbetsmiljöbrott har begåtts. 

Döden på jobbet 2018

55 liv släcktes på jobbet 2018

Arbetsmiljö

– Även om den omkomne befann sig mellan lastbil och last har det i utredningen inte kunnat visas att brister i arbetsmiljön var en bidragande orsak till att olyckan inträffade, säger Maria Johansson och tillägger: 

– Utredningen visar att det var en erfaren arbetstagare som var medveten om att man inte skulle befinna sig mellan last och lastbil. 

Arbetet har tidigare fördjupat sig i den dödsolycka som skedde den 19 februari 2018, då anläggningsarbetaren Thomas Ekenstein skulle lägga rör.

Plötsligt gav sidan av schaktgropen han befann sig i vika.

Den förundersökningen pågår fortfarande, efter att det misstänkta företaget krävt att ytterligare förhör ska hållas. 

Det finns flera skäl till varför förundersökningar läggs ner.

Döden på jobbet 2018

”Thomas hade inte behövt dö”

Arbetsmiljö

Det kan handla om att det inte går att bevisa att någon gjort något brottsligt.

Till exempel i de fall då den omkomna varit egenföretagare och därför inte har en arbetsgivare som är ansvarig för arbetsmiljön. 

Det kan också vara fråga om rena olyckor. Så var det i fallet med en man i 70-årsåldern som i oktober i fjol föll i vattnet vid ett kraftverk i Tidavad i Mariestads kommun.

Polisen bedömde att mannen inte varit där på jobb. 

I förra veckan fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att analysera alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång som skedde under 2018 och första halvan av 2019.

Bakgrunden är den ökning som skett av dödsolyckorna i arbetslivet de senaste åren, detta efter en lång period av minskning. 

– Utifrån det ska man ta fram rekommendationer som kan användas i det praktiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna, sade Ylva Johansson när uppdraget presenterades.