”Vår chaufför var på plats med tankbil och släp för att lossa kabelolja till Stenas cistern. Cisternen rämnade av oklar anledning och innehållet forsade ut”.

Så skriver det halländska företaget i sin anmälan till Arbetsmiljöverket efter att en av deras medarbetare mist sitt liv i en arbetsplatsolycka den 24 mars förra året. 

I maj i år beslutade Magnus Clase, åklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, att lägga ner förundersökningen om arbetsmiljöbrott.

Motiveringen: det går inte att bevisa att någon gjort något brottsligt. 

– Kärnan i det här är att du ska besikta stora cisterner med visst intervall. Det har de gjort och fått godkänt, säger Magnus Clase. 

Chauffören, en man i 50-årsåldern, körde till Stena Recycling i Halmstad för att tömma sin last med spillolja i en cistern.

Vad som hände sedan har polis, företag och myndigheter försökt förstå. Men något exakt svar på vad som utlöste olyckan finns inte.

I Arbetsmiljöverkets anteckningar står att det är osäkert om tömningen påbörjats eller inte. Det man vet är att cisternen vält och den heta vätskan forsat ut över mannen som avled.

I utlåtandet till polisens arbetsmiljösektion konstaterar besiktningsingenjören att cisternen var mycket rostig under randplåten, en trolig orsak till haveriet. 

Ännu inget åtal bland fjolårets dödsolyckor

Arbetsmiljö

– Hade man vetat hur rostigt det var hade man gjort något, men det var svårt att se. De hade besiktigat enligt reglerna och ett år innan det var dags igen så hände detta, säger Lars Nord, Arbetsmiljöverkets inspektör som var på plats efter olyckan. 

Stena Recyling har ändrat sina rutiner efter olyckan.

Mannen var inte anställd där, utan på ett annat företag.

Men eftersom olyckan skedde på Stena Recyclings anläggning gjorde företaget en internutredning. 

– Det var kraftigt korrosionsangrepp på cisternens bottenplatta. Vid olyckstillfället har cisternen glidit av sitt fundament. Men vi vet inte vad som utlöste det, säger Åsa Ahlgren Berndtson, kommunikationschef på Stena Recyling. 

Nu har Stena Recyling valt att ha tätare besiktningar, trots att föreskrifterna inte kräver det.

I stället för vart tolfte år besiktigas nu den typen av cisterner vart sjätte år och möjligheten finns att göra det vart tredje år. 

– Vi har aldrig haft en sån här olycka tidigare, så det har varit något som vi har velat gå på djupet med och på bästa sätt arbeta förebyggande, säger Åsa Ahlgren Berndtson. 

När den senaste besiktningen gjordes 2007 fanns inget som tydde på att något så allvarligt skulle kunna ske, säger hon. Ingen rost hittades på cisternen. 

Åsa Ahlgren Berndtson säger att de delat med sig av sina erfarenheter efter olyckan till tillverkare, kollegor i branschen, lagstiftare, besiktningsorgan och internt inom bolaget. 

– Vi har inga synpunkter på lagstiftningen, vi vill bara förmedla vad vi har erfarit. Att vi sedan väljer att ha tätare besiktningar, det är vårt val, men självklart en lärdom som fler kan ta efter. 

Arbetet har sökt arbetsgivaren som inte återkommit.