Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera samtliga arbetsplatsolyckor med dödlig utgång som skedde under 2018 och första halvan av 2019.

Antalet dödsolyckor i arbetslivet har ökat de senaste åren efter en lång period av nedgång.

– Många har krävt att det ska tillsättas en haverikommission för att gå igenom varje dödsolycka. Jag tycker att det finns mycket klokt i det så, även om det inte blir en särskild kommission, ger jag uppdraget till Arbetsmiljöverket, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

I analysarbetet ska man för varje dödsolycka titta på vad som har hänt, varför det har hänt och hur det hade kunnat förhindras.

– Utifrån det ska man ta fram rekommendationer som kan användas i det praktiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna, säger Ylva Johansson.

Arbetsmiljöverket utreder redan alla dödsolyckor. Vad blir skillnaden?
– Skillnaden nu är att vi ger ett särskilt uppdrag som ger en större tyngd till detta. Och att det ska ske utåtriktat. De slutsatser som dras ska bli rekommendationer som ska vara lättillgängliga för att kunna användas av andra än Arbetsmiljöverket.

Resultatet ska presenteras i Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2019.

Ylva Johansson framhåller även att regering nyligen höjt maxbeloppet för företagsböter, bland annat vid arbetsmiljöbrott. Något hon hoppas kommer ha effekt. 

Samtidigt tar utredningarna av dödsolyckorna lång tid och leder sällan till fällande dom.

– Det är något vi tittar vidare påhur man ska kunna få upp tempot i utredningarna. Jag tror att det finns en koppling mellan att det drar ut på tiden och att så få fälls.

Det är riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) vid åklagarmyndigheten som utreder misstänkta arbetsmiljöbrott. 

Finns det planer på att skjuta till mer resurser till Rema? 
– Vi tittar på det, men jag har inget svar på den frågan i dag.

Vad innebär det, att ni tittar på det?
– Vi får återkomma till det.

Regeringen: Låt skyddsombud besöka fler arbetsplatser

Arbetsmiljö

I höst planerar Ylva Johansson även att lägga fram ett lagförslag som innebär att regionala skyddsombud även ska få tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal men där fackförbundet saknar medlemmar.

Något som blivit vanligare i takt med att antalet utstationerade ökar.

Från fackligt håll är man positiv till regeringens initiativ.

– Jag välkomnar Ylva Johanssons breda initiativ för att stoppa dödsolyckorna. Ingen ska dö av jobbet! Särskilt välkommet för IF Metall är att skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser och den nya arbetsmiljöstrategin som ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson i en kommentar.

Lista över dödsolyckor 2019

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.